Bisdom Haarlem-Amsterdam


Lintjesregen

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023

LintjesregenDe dag vóór Konings­dag is tra­di­tio­neel de dag waarop vele vrij­wil­li­gers die zich jarenlang bui­ten­ge­woon hebben ingezet voor de mede­mens, de cultuur en/of de samen­le­ving in het zonnetje wor­den gezet.

We fe­li­ci­te­ren van harte de vele vrij­wil­li­gers in onze pa­ro­chies, die van­wege de Algemene Gelegen­heid (‘Lintjesregen’) op 26 april 2023 een Ko­nin­klij­ke onder­schei­ding hebben ont­van­gen. Ook fe­li­ci­te­ren we van harte de mensen die de onder­schei­ding Sint-Bavo hebben gekregen.

Maar ook spreken we deze dag onze dank­baar­heid en waar­de­ring uit voor al die vrij­wil­li­gers die zich dag in - dag uit, jaar in - jaar uit inzetten voor onze pa­ro­chies, het bisdom en onze Kerk! Hulde!

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose