Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Cursus vloggen voor de Kerk

Aanmelden kan t/m zaterdag 27 mei

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2023

In de moderne, multimediale samen­le­ving kunnen pa­ro­chies, pastores en pa­ro­chi­anen niet zon­der social media. Facebook, Instagram, en te­gen­woor­dig ook TikTok. Alles gebeurt digi­taal en vooral visueel. Als Kerk moeten we daar op inspelen en ons­zelf zicht­baar maken.

In de ko­men­de editie van ons bisdom­blad ‘SamenKerk’ schrijft Eric van den Berg, multimedia-spe­cia­list, een inte­res­sant artikel over vloggen. En voor ie­der­een die daar direct hand­vat­ten voor wil krijgen, bie­den Ka­the­draal TV en SamenKerk een twee­daag­se cursus aan, gegeven door Eric van den Berg van ISI-media.

Story­telling, doel­groep­be­pa­ling, mon­te­ren: in de trai­ning komt het allemaal aan bod. En nog mooier: de deel­ne­mers gaan actief aan de slag met het maken van een promo van hun (paro-chie)ge­meen­schap.

Meer in­for­ma­tie over de cursus vindt u in de bijlage. We vragen u deze in­for­ma­tie te publiceren op uw web­si­te, nieuws­brief of pa­ro­chie­blad. Nog beter is om als pa­ro­chie te over­we­gen welke pastores of pa­ro­chi­anen/vrij­wil­li­gers u graag deze trai­ning wilt laten volgen om voor­taan te vloggen!

Meer in­for­ma­tie vindt u op de web­si­te en vanaf 4 mei ook in SamenKerk en in het ko­men­de Bisdom Maandjour­naal.

Details

data: zater­dag 3 juni 2023
zater­dag 1 juli 2023
tijd: van 10.00 tot 12.30 uur
locatie: De Nieuwe Au­gus­ti­nus
Kamperfoelieweg 209 Am­ster­dam
kosten: € 30
aanmel­den: online aanmeld­for­mu­lier

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose