Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotievideo’s WJD

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023

Met de lance­ring van de video ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie het startschot gegeven voor de publi­ca­tie van een online videodrieluik over de WJD. De nu als eerste ge­pu­bli­ceerde video biedt een korte en krach­tige kennis­ma­king met de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en ver­telt over het ontstaan, de ont­wik­ke­ling daarna en waarom de WJD zo waarde­vol zijn voor de jon­ge­ren van de wereld.

De volgende twee delen zullen bin­nen­kort, kort na elkaar, wor­den gelan­ceerd en belichten meer spe­ci­fiek de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023: Wat gebeurt er tij­dens de WJD 2023 en Over het thema van de WJD 2023.

De drie filmpjes hebben een tweele­dig doel: het in­for­meren over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het alge­meen en de WJD 2023, Lissabon en de bekendma­king en pro­mo­tie van de Wereld­jon­ge­ren 2023, Lissabon.

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om het drieluik van de filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land.

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose