Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Promotievideo’s WJD

gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2023

Met de lance­ring van de video ‘Wat zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen?’ heeft de lan­de­lijke WJD-organi­sa­tie het startschot gegeven voor de publi­ca­tie van een online videodrieluik over de WJD. De nu als eerste ge­pu­bli­ceerde video biedt een korte en krach­tige kennis­ma­king met de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en ver­telt over het ontstaan, de ont­wik­ke­ling daarna en waarom de WJD zo waarde­vol zijn voor de jon­ge­ren van de wereld.

De volgende twee delen zullen bin­nen­kort, kort na elkaar, wor­den gelan­ceerd en belichten meer spe­ci­fiek de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023: Wat gebeurt er tij­dens de WJD 2023 en Over het thema van de WJD 2023.

De drie filmpjes hebben een tweele­dig doel: het in­for­meren over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het alge­meen en de WJD 2023, Lissabon en de bekendma­king en pro­mo­tie van de Wereld­jon­ge­ren 2023, Lissabon.

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie wil zoveel moge­lijk Neder­landse jon­ge­ren de kans geven om naar de WJD te gaan. Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen.

De organi­sa­tie nodigt ie­der­een dan ook van harte uit om het drieluik van de filmpjes in eigen kring en via de eigen kanalen te ver­sprei­den, om zo een bijdrage te leveren aan het zo breed moge­lijk uitdragen en bekendmaken van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen en van de reizen ernaartoe vanuit Neder­land.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose