Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Orgelconcerten 100-jarige Willibrordusorgel

Van 1 mei t/m 28 september - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 17 april 2023
Het majestueuze Willibrordusorgel in de Bavokathedraal te Haarlem
Het majestueuze Willibrordusorgel in de Bavokathedraal te Haarlem
Ton van Eck aan de speeltafel
Ton van Eck aan de speeltafel

Het 100-jarige Wil­li­brordusorgel in de Haar­lemse Bavo­kathe­draal staat weer in het middel­punt van de belang­stel­ling tij­dens de vijf­tigste orgel­con­certreeks die dit jaar wordt gehou­den. Stich­ting Wil­li­brordusorgel verwel­komt u graag tij­dens een of meer van de muzikale verwennerijen.

De concerten

In 1923 - dit jaar 100 jaar gele­den - werd de eerste fase van het grote Adema-orgel geplaatst in de St.-Wil­li­brordus­kerk buiten de veste in Am­ster­dam. Na slui­ting van dit enorme gebouw in 1966 werd het instru-ment op het nippertje gered dankzij de in­span­ningen van de Stich­ting Wil­li­brordusorgel, en kon een goede nieuwe bestem­ming vin­den in de Ka­the­drale Basiliek Sint-Bavo in Haar­lem waar het op 21 maart 1971 in gebruik werd geno­men. Drie jaar later, op 27 april 1974 startte Bernard Bartelink de jaar­lijkse serie Zater­dag­mid­dag­con­certen die al gauw een begrip wer­den binnen de Neder­landse orgel­we­reld en ook inter­na­tio­naal de aan­dacht trokken. Het getuigde van durf om in de Neder­landse stad waarin jaar­lijks al de meeste orgel­con­certen plaatsvon­den, een nieuwe serie te starten. Dit jaar vindt de vijf­tigste serie concerten plaats. We vieren dus een dubbel jubileum.

De weke­lijkse concerten zullen plaats­vin­den op de maan­dag­avon­den om 20.15 uur, uitgezon­derd het slot­con­cert op don­der­dag­avond 28 sep­tem­ber. Na afloop is er gelegen­heid voor het drinken van (gratis) koffie, thee, chocolade­melk in de koffie­hoek van de ka­the­draal.

Thema’s

  • Onbekende en bekende roman­tiek
  • Vrouwe­lijke com­po­nisten
  • Bij­zon­dere combinaties met orgel

Programme­ring

Bij het ope­nings­con­cert vindt al meteen een bij­zon­dere combinatie plaats met de uit­voe­ring van Fuge, Kanzone und Epilog op. 85 nr. 3, voor vier zang­stem­men, viool en orgel van Sigfrid Karg-Elert. Uitvoeren­den zijn het vocaal kwartet ‘Sorelle’, violiste Anne van Eck en de vaste bespeler van het Wil­li­brordusorgel Ton van Eck. Daar­naast klinken werken van Francis Poulenc, Marcel Dupré, Reynaldo Hahn en Jean Langlais.

Het Wil­li­brordusorgel met zijn 18 Franse tong­werken en rijk palet aan grond­stem­men is als een van de weinige Neder­landse orgels zeer geschikt voor de in­ter­pre­ta­tie van de orgel­mu­ziek uit de roman­tische en post-roman­tische periode.

In juli start de Inter­na­tio­nale Orgelzomer met veel bui­ten­landse toporganisten die ieder repertoire uit hun geboor­teland ten gehore brengen.

De Stich­ting Wil­li­brordusorgel is niet alleen trots op dit monu­mentale instru­ment, dat inter­na­tio­nale bekend­heid geniet en in fasen wordt gerestaureerd, maar ook op de jaar­lijkse concert­se­ries. Het is de grootste par­ti­cu­liere orgel­se­rie in een kerk van ons land en heeft een natio­nale en zelfs inter­na­tio­nale uit­stra­ling. Het is zeker de moeite waard om een keer naar een van de concerten te komen luis­te­ren.

Behou­dens de concerten van het Festival ‘100 jaar Wil­li­brordusorgel’ dat van 28 au­gus­tus t/m 28 sep­tem­ber plaats­vindt, is de toegang tot de overige concerten gratis, maar de Stich­ting Wil­li­brordusorgel hoopt dat de bezoekers na afloop blijk geven van hun waar­de­ring door een vrij­wil­lige gave naar draag­kracht in de collecte, zodat de kosten kunnen wor­den gedekt.

Voor de concerten van het Festival ‘100 jaar Wil­li­brordusorgel wordt een toegangs­prijs geheven. U kunt reserveren via www.koepel­kathe­draal.nl. Kaartjes zijn ook aan te schaffen op de avond van het concert bij de ingang van de ka­the­draal, maar zijn dan € 2,50 duur­der. Let wel: betaling alléén per pinpas.

Orgel­con­certen 2023

ma 1 mei Ton van Eck, m.m.v. Vocaal kwartet Sorelle; Anne van Eck, viool o.a. J. Langlais, F. Poulenc (Litanies à la Vierge noire), S. Karg Elert (Fuge, Kanzone und Epilog, op. 85,3), F. Mendelssohn-Bartholdy
ma 8 mei Erik Jan Eradus (Haar­lem) J. Jongen (Sonata eroïca), O. Messiaen, Hakim
ma 15 mei Henny Heikens (Rijswijk) m.m.v. Jelte Althuis, basklarinet, basset­hoorn F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, D. Manneke, R. Ford, E. Dolphy/R. Hekkema
ma 22 mei Rik Melissant (1e prijswin­naar Int. César Franck Concours 2022) C. Franck, F. Liszt, M. Duruflé
ma 29 mei Tannie van Loon (Eindhoven) C. Kint, L. Vierne, J. Demessieux, N. Boulan­ger
ma 5 juni Adelia Askarova (Voor­burg) L. Vierne, C. Franck, S. Rousseau, M. Duruflé
ma 12 juni Tjeerd van der Ploeg (Schagen/Purmerend) Gigout (Fantaisie), Widor (Trois Nouvelles Pièces op. 87), Langlais (1e Symphonie, „De Guerre”)
ma 19 juni Jos Maters (Am­ster­dam) P. Whitlock, J. Langlais, K. Leighton
ma 26 juni Véronique van den Engh (Den Bosch) en Ton van Eck M. Pirenne, A. de Klerk, H. Andriessen
ma 3 juli Stephan van de Wijgert (Am­ster­dam) E. Elgar, P. Whitlock en F. Mendelssohn

Inter­na­tio­nale orgelzomer 2023

ma 10 juli Joxe Benantzi Bilbao Riguero (Alicante, ES) M. Bonis, C. Franck, J. Guridi, E. Torres
ma 17 juli Karol Hilla (Gdansk, PL) S. Karg-Elert, J. Janca, J.G. Rhein­ber­ger
ma 24 juli Eric Koevoets (Rotter­dam) C. Franck, Ch. Tournemire
ma 31 juli Susanna Veerman (Den Haag) S. Rachmaninoff, H. Strategier, Glinka, Vitols, Arro, M. Reger, C. Franck, L. Vierne, Lavallé-Smith
ma 7 aug Stefano Manfredini (Bologna, IT) M. Bonis, H. Howells, A. Esposito
ma 14 aug Peter Ledaine (Oostende, BE) J.S. Bach, J.N. Lemmens, C. Franck, F. Peeters en Chris Dubois.
ma 21 aug Maarten Wilmink (Hengelo) J. Demessieux, F. Liszt, M. Reger, L. Vierne, R. Wagner

Festival - 100 jaar Wil­li­brordusorgel

ma 28 aug Ton van Eck m.m.v. koper­en­sem­ble The Ca­the­dral Brass (12 koperblazers) Elfrida Andrée (Symfonie nr. 2 voor orgel en 12 koperblazers, 1892), Albert de Klerk (concert voor orgel en koperblazers), Gerard Bunk, Legende op. 55a, Hendrik Andriessen (Pezzo Festoso)
ma 4 sept Hector Olivera (USA/Argentinië) Een spectaculaire orgelvirtuoos uit de VS
ma 11 sept Ton van Eck, m.m.v. The new Am­ster­dam Saxophone Quartet o.l.v. Henk van Twillert Een aparte combinatie met bij­zon­der repertoire
ma 18 sept Bert van den Brink, orgel, Ruben Drenth, trompet Twee goed op elkaar ingespeelde jazzmusici
do 28 sept Olivier Latry (Parijs, FR) De wereldbekende organist van de Notre-Dame in Parijs

Details

wat: Vijf­tigste concert­se­rie rond het 100-jarige Wil­li­brordusorgel
waar: Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo (Koepel­kathe­draal)
Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
Ingang aan het Bis­schop Bottemanne­plein
wanneer: van 1 mei t/m 28 sep­tem­ber 2023
op maan­dagavod van 20.15 tot 21.15 uur
plus het slot­con­cert op don­der­dag 28 sep­tem­ber vanaf 20.15 uur
entree: van 1 mei t/m 21 au­gus­tus: vrij­wil­lige bijdrage
van 28 au­gus­tus t/m 28 sep­tem­ber: vanaf € 15
reserveren via www.koepel­kathe­draal.nl
tickets ook verkrijg­baar bij de ingang tegen meer­prijs
in­for­ma­tie: concerten@rkbavo.nl
www.wil­li­brordusorgel.nl
www.facebook.com/koepel­kathe­draal
flyer: download de flyer (pdf)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose