Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zomerschool - Meedenken met Thomas van Aquino

Van maandag 10 t/m zaterdag 15 juli - OLV ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 11 april 2023
Zomerschool - Meedenken met Thomas van Aquino

In de zomer­va­kan­tie van 2023 or­ga­ni­seert instituut Ludens Quarens weer een ‘Zomer­school’. Een week lang ver­die­pen in het denken van een van de grootste filosofen en theologen allertij­den: Thomas van Aquino.

Een groep van zo’n vijf­tien mensen van tussen de 18 en de 40, de meeste christen, maar niet allemaal, met een bevlogen en bekwame docent en in een mooie en in­spi­re­rende omge­ving. In 2023 wor­den twee zomer­scho­len aan­ge­bo­den: 10 t/m 15 juli in Heiloo en 14 t/m 19 au­gus­tus in Mol, België.

Meedenken met Thomas van Aquino

Zomerschool Thomas van AquinoNadenken over het chris­te­lijk geloof. Wat geloven we eigen­lijk, en waarom, en hoe werkt het? Die vragen boeien je, je denkt er wel eens over na, je leest er graag over, en als het opkomt heb je er goede gesprekken over met vrien­den of vrien­din­nen. Toch heb je door dat je nog niet echt diep in die vragen bent door­ge­dron­gen, zo diep als je zou willen. Deze zomer­school is precies daarvoor bedoeld. Een leven­dige groep deel­ne­mers, een mooie omge­ving, een bevlogen docent, een van de grootste theologen uit de chris­te­lijke traditie komen samen om een week lang met toe­wij­ding en plezier na te denken over de grote vragen van het leven, de vragen over de mens, over God en over de wereld om ons heen.

Wat bespreken we?

In juli bespreken we passages uit het traktaat van Thomas van Aquino over het men­se­lijk han­de­len, de moraal, het goed en kwaad van ons han­de­len en het geweten. Het betreft het tweede deel van de Summa Theologiae, kwesties 18 t/m 21. De docent zal eigen ver­ta­lin­gen van de passages be­schik­baar stellen.

In au­gus­tus bespreken we passages uit het traktaat van Thomas van Aquino over het einddoel van het men­se­lijk leven, de gelukzalig­heid, en aanverwante on­der­wer­pen. Het betreft de eerste vijf kwesties van het tweede deel van de Summa Theologiae. De docent zal eigen ver­ta­lin­gen van de passages be­schik­baar stellen. Deel­ne­mers wor­den aange­moe­digd het boek 'Wat maakt gelukkig' aan te schaffen, dat een vertaling van die passages bevat.

Ludens Quaerens

Ludens Quaerens is een instituut voor intellectuele ont­wik­ke­ling in een katho­lie­ke geest. De missie is om mensen te helpen bij de vor­ming en ont­wik­ke­ling van hun intellect in een katho­lie­ke geest. Anders gezegd: om mensen te helpen hun verstand zo te vormen dat het de ont­moe­ting met en de liefde voor Christus niet in de weg zit maar juist bevor­dert. Anders gezegd: om mensen te helpen thuis te geraken in de chris­te­lijke intellectuele traditie. Mgr. Hendriks is prominent lid van het comité van aanbeveling.

Details

wat: Ludens Quaerens Zomer­school
wanneer en waar: van maan­dag 10 t/m zater­dag 15 juli 2023 - O.L.V. ter Nood, Heiloo
van maan­dag 14 t/m zater­dag 19 au­gus­tus 2023 - Abdij Postel, Mol, België
kosten: € 235 voor stu­den­ten - € 450 voor niet-stu­den­ten
docent: Niko Schonebaum MA
info: www.ludensquaerens.nl
aanmel­den: online aanmeld­for­mu­lierBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose