Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerkamp BreakOut

Woensdag 17 t/m zondag 21 mei - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023

Kijk jij al weer uit naar een weekje lol trappen met je vrien­den in het Juliana­kloos­ter? Dit jaar eer­der dan normaal hebben we het katho­lie­ke tiener­kamp BreakOut van 17 t/m 21 mei. In het Hemel­vaart­week­end ben je van harte welkom in Heiloo om de vreugde met ons te delen. Verdiep je in het katho­lie­ke geloof, ga de strijd aan tegen de andere deel­groepen en maak plezier met (nieuwe) vrien­den.

Thema ‘Deel de vreugde’

Wat geeft nu echt langdurige vreugde? Een dagje Efteling, een nieuwe tele­foon of winnen met je team, die vreugde blijft nooit lang hangen. Hoe zit het met iets ongrijp­baars als liefde, weten dat je bemind bent (door God)? En hoe zit het dan met al het lij­den in de wereld? Waarom geeft God ons geen vrede, een leven zon­der ziekten en gebroken­heid? Hoe moeten we daar mee om gaan? Dat zijn zo een aantal vragen die we ons­zelf stellen en we gaan tij­dens BreakOut 2023 samen op zoek naar ant­woor­den op die vragen. Zoek je met ons mee?

En wat staat er nog meer op het pro­gram­ma?

Zoals gebruike­lijk starten we het kamp in onze eigen deel­groep met het verhaal van onze patroon­hei­lige voor de deel­groep. Jullie maken crea­tief een vlag over de heilige. De dagen zijn ver­der gevuld met ver­schil­lende soorten gebed, catechese, sport en spel. Donder­dag vieren we het feest van de Hemel­vaart van de Heer. Vrij­dag­avond kun je heer­lijk be­zin­nen in de aanbid­ding bij Jezus en alles wat tussen jou en God instaat in de biecht brengen. Zater­dag gaan we met de jongens en mei­den uit een en volgen we een eigen pro­gram­ma met catechese en ac­ti­vi­teiten om ver­vol­gens ’s avonds de strijd met elkaar aan te gaan. Zondag sluiten we het kamp af met de zon­dagse Mis om 10.30 uur in de Bede­vaart­ka­pel samen met alle ouders.

Erva­ringen

“BreakOut is voor mij gezellig­heid, sportivi­teit en mentale ver­fris­sing.” ~ Jesper, 20 jaar

Prak­tisch

Het tiener­kamp BreakOut start op woens­dag­avond 17 mei om 19 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. We slapen in tenten, dus neem een lucht­bed/matje en slaap­zak mee. Het pro­gram­ma is in het Juliana­kloos­ter. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders onder­te­kend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Details

wie: 12-18 jaar
wat: Katho­liek tiener­kamp BreakOut
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: Woens­dag 17 t/m zon­dag 21 mei (Hemel­vaart­week­end)
kosten: € 95,- per persoon (mocht er een finan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/tiener­kamp-mei-deel-de-vreugde
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose