Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerkamp BreakOut

Woensdag 17 t/m zondag 21 mei - Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2023

Kijk jij al weer uit naar een weekje lol trappen met je vrien­den in het Juliana­kloos­ter? Dit jaar eer­der dan normaal hebben we het katho­lie­ke tiener­kamp BreakOut van 17 t/m 21 mei. In het Hemel­vaart­week­end ben je van harte welkom in Heiloo om de vreugde met ons te delen. Verdiep je in het katho­lie­ke geloof, ga de strijd aan tegen de andere deel­groepen en maak plezier met (nieuwe) vrien­den.

Thema ‘Deel de vreugde’

Wat geeft nu echt langdurige vreugde? Een dagje Efteling, een nieuwe tele­foon of winnen met je team, die vreugde blijft nooit lang hangen. Hoe zit het met iets ongrijp­baars als liefde, weten dat je bemind bent (door God)? En hoe zit het dan met al het lij­den in de wereld? Waarom geeft God ons geen vrede, een leven zon­der ziekten en gebroken­heid? Hoe moeten we daar mee om gaan? Dat zijn zo een aantal vragen die we ons­zelf stellen en we gaan tij­dens BreakOut 2023 samen op zoek naar ant­woor­den op die vragen. Zoek je met ons mee?

En wat staat er nog meer op het pro­gram­ma?

Zoals gebruike­lijk starten we het kamp in onze eigen deel­groep met het verhaal van onze patroon­hei­lige voor de deel­groep. Jullie maken crea­tief een vlag over de heilige. De dagen zijn ver­der gevuld met ver­schil­lende soorten gebed, catechese, sport en spel. Donder­dag vieren we het feest van de Hemel­vaart van de Heer. Vrij­dag­avond kun je heer­lijk be­zin­nen in de aanbid­ding bij Jezus en alles wat tussen jou en God instaat in de biecht brengen. Zater­dag gaan we met de jongens en mei­den uit een en volgen we een eigen pro­gram­ma met catechese en ac­ti­vi­teiten om ver­vol­gens ’s avonds de strijd met elkaar aan te gaan. Zondag sluiten we het kamp af met de zon­dagse Mis om 10.30 uur in de Bede­vaart­ka­pel samen met alle ouders.

Erva­ringen

“BreakOut is voor mij gezellig­heid, sportivi­teit en mentale ver­fris­sing.” ~ Jesper, 20 jaar

Prak­tisch

Het tiener­kamp BreakOut start op woens­dag­avond 17 mei om 19 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. We slapen in tenten, dus neem een lucht­bed/matje en slaap­zak mee. Het pro­gram­ma is in het Juliana­kloos­ter. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders ondertekend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Details

wie: 12-18 jaar
wat: Katho­liek tiener­kamp BreakOut
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: Woens­dag 17 t/m zon­dag 21 mei (Hemel­vaart­week­end)
kosten: € 95,- per persoon (mocht er een finan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail naar info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/tiener­kamp-mei-deel-de-vreugdeGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose