Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD Gebeds- en ondersteuningsactie

Wereldjongerendagen van 1 t/m 6 augustus

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023
Gebedskaartje
Gebedskaartje

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn voor jon­ge­ren een grote kans om te groeien in geloof, in ver­bon­den­heid met leef­tijd­ge­no­ten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Neder­landse kerk van morgen. Onder­steu­ning vanuit de pa­ro­chies en kerken in het gehele land is daarbij van onschat­ba­re waarde.’

De Neder­landse WJD-organi­sa­tie heeft twee ini­tia­tie­ven opgezet om dit te bevor­de­ren en mede moge­lijk te maken.

Gebeds­kaar­tje

De organi­sa­tie heeft een speciaal Wereld­jon­ge­ren­da­gen-gebeds­kaar­tje ont­wik­keld, met een gebed dat is afgeleid van het offi­cië­le, inter­na­tio­nale WJD-gebed. Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in de paro­chie­kerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west pa­ro­chi­anen met hun gebed de jon­ge­ren kunnen onder­steunen, in aanloop naar de WJD. Het gebed is ook voor jon­ge­ren die nog nadenken of ze zullen mee­gaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moei­lijk is om er tijd en/of mid­de­len voor vrij te maken.

De lan­de­lijke gebeds­kaar­tjes wor­den verspreid via de bis­dom­men maar kunnen ook bij de WJD-organi­sa­tie wor­den besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatho­liek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.

Am­bas­sa­deurs

Speciaal voor pa­ro­chi­anen en voor fami­lie­le­den van WJD-gan­gers heeft de WJD-organi­sa­tie een ‘onder­steu­nings-pakketje’ ont­wik­keld, bestaande uit een flyer en een mede­de­ling-tekst voor na de mis. De beide ele­menten wor­den in combinatie toegepast.

De mede­de­ling kan na de mis wor­den voor­ge­le­zen. Daarin wordt verwezen naar de flyer, die door de pa­ro­chie geprint kan wor­den en goed zicht­baar in de kerk geplaatst kan wor­den. In de flyer wor­den diverse manieren aan­gereikt om als pa­ro­chi­aan de WJD, en de jon­ge­ren die daarheen willen gaan, te onder­steunen: door het bekendmaken van de reis aan vrien­den of familie, finan­ciële onder­steu­ning en gebed.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen Lissabon

Van 1 t/m 6 au­gus­tus vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal. De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste Katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katho­lie­ke geloof met elkaar te vieren. Ook vanuit Neder­land zullen veel jon­ge­ren gaan en voor hen is nu een lan­de­lijke gebeds- en onder­steu­ningsactie in gang gezet.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis Fotoreportage
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag Fotoreportage
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon Fotoreportage
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag Fotoreportage
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon Fotoreportage
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima Fotoreportage
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal Fotoreportage
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven Fotoreportage
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken Fotoreportage
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon Fotoreportage
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose