Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vieringen Palmpasen, Goede Week en Pasen

Zondag 2 april t/m maandag 10 april

gepubliceerd: woensdag, 5 april 2023

Vieringen Palmpasen, Goede Week en Pasen

Van palm­zon­dag tot en met Pasen vieren wij in de katho­lie­ke kerk de Goede Week. De laatste week van de veer­tig­da­gen­tijd staat volle­dig in het teken van het be­lang­rijk­ste moment van het ker­ke­lijk jaar: Pasen. Daarom nodigen we u van harte uit om de Goede Week dit jaar samen met ons te vieren.

Vie­rin­gen

Zondag 2 april - Palm­zon­dag

10.00 uur Palm­zon­dag­vie­ring met hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks

Dins­dag 4 april

19.30 uur Avond van Barm­har­tig­heid tot 21.30 uur

Woens­dag 5 april

19.30 uur Chrisma­mis

Donder­dag 6 april - Witte Donder­dag

19.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks

Vrij­dag 7 april - Goede Vrij­dag

19.30 uur Kruis­ver­ering met Mgr. Hendriks

Zater­dag 8 april - Stille Zater­dag

21.00 uur Paas­wake met Mgr. Hendriks

Zondag 9 april - Hoog­feest van Pasen

10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks

Maan­dag 10 april - Tweede Paas­dag

10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan F. Bun­scho­ten

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de vie­rin­gen in de ka­the­draal staat op de pa­ro­chie­web­site.
Alle vie­rin­gen wor­den ook live op het YouTube kanaal Ka­the­draal TV gezet.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose