Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nationale bedevaart Jubeljaar 2025

Pelgrims van hoop naar Rome

gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2023

Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.

26 april t/m 4 mei 2025 - Rome

De voor­be­rei­dingen voor deze bede­vaart zijn inmiddels in gang gezet. De organi­sa­tie is door de bis­schop­pen toe­ver­trouwd aan het Lande­lijk Platform Bede­vaarten, waarin alle Neder­landse bis­dom­men ver­te­gen­woor­digd zijn. In aanloop naar het Jubel­jaar werkt het Platform de organi­sa­tie van deze bij­zon­dere bede­vaart ver­der uit. Nadere details wor­den later bekend gemaakt, maar het is voor belang­stel­len­den goed om nu vast de mei­va­kan­tie van 2025 in de agenda vrij te hou­den.

Jubel­jaar 2025

Het thema voor het Jubel­jaar 2025 is Pelgrims van hoop. Een jubel­jaar wordt in de Katho­lie­ke Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubel­jaar vond dan ook plaats in het jaar 2000, toen de wereld en de katho­lie­ke Kerk zich voor­be­reid­den om het nieuwe mil­len­nium in te gaan.

Paus Fran­cis­cus noemt “het Jubel­jaar altijd een gebeur­te­nis van grote spi­ri­tu­ele, ker­ke­lijke en sociale bete­ke­nis in het leven van de Kerk.” Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond “Gods heilige en getrouwe volk deze vie­ring heeft ervaren als een speciale gave van genade, ge­ken­merkt door de ver­ge­ving van zon­den en in het bij­zon­der door de mild­heid als volle­dige weergave van de barm­har­tig­heid van God.”

In de Kerk is een Jubel­jaar, of Heilig Jaar, een be­lang­rijke reli­gi­euze gebeur­te­nis. Een Jubel­jaar is ‘gewoon’ als het na de gebruike­lijke periode van 25 jaar valt, en ‘bui­ten­ge­woon’ wanneer het wordt af­ge­kon­digd voor een bui­ten­ge­wone gebeur­te­nis. In 2015 riep paus Fran­cis­cus bij­voor­beeld een Bui­ten­ge­woon Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid uit.

Logo's van de laatste drie jubel­ja­ren

Jubeljaren


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
maandag, 24 juni 2024Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose