Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Word even stil

gepubliceerd: donderdag, 16 maart 2023
Het monasterium in Haarlemmerliede
Het monasterium in Haarlemmerliede

Word even stil. Je zou het bijna vergeten in een tijd die zo ‘druk’ is en altijd van je vraagt dat je ‘aan’ staat. Zet de knop eens op ‘uit’ en proef van de spiri­tua­li­teit van over­we­ging, gebed en stilte. Sinds enige tijd huisvest Haar­lem­mer­liede een klein klooster (monasterium) van de Broe­ders van het Stille Leven.

Bruno van Keulen

Deze monniken start-up is opgericht op 6 ok­to­ber en niet zon­der reden juist op die dag: het is de gedenk­dag van de heilige Bruno van Keulen, stichter van de Kartuizers. In alle be­schei­den­heid is hij een in­spi­ra­tie­bron om te leven in stilte en in een zekere afzon­dering van onze hec­tische wereld. Zo is dit ini­tia­tief een teken van evan­ge­lische bemoe­diging en daar­mee ook een teken van tegen­spraak in onze oververhitte samen­le­ving.

Broe­der Bernard is de prior en bidt dage­lijks (met anderen) de monas­tieke getij­den, waarbij bezoekers van buiten van harte welkom zijn om mee te bid­den. Wel wordt gevraagd om tij­dig een e-mailtje sturen aan info@broe­ders­vanhetstilleleven.nl als u wilt meebid­den.

Online medi­ta­ties

Met het ini­tia­tief ‘over­den­kingen uit de stilte’ biedt broe­der Bernard online medi­ta­ties aan, zodat het voor eenie­der moge­lijk is om vanuit de eigen situatie te proeven van deze spiri­tua­li­teit.

De eerste medi­ta­tie: ‘Zoals er vogels zijn die zingen, omdat er een stem oprijst uit hun binnenste’ is te vin­den op de web­si­te. Wie op de hoogte wil blijven van nieuwe medi­ta­ties kan de facebook­pa­gina leuk vin­den.

Broe­ders van het Stille Leven

adres: Pastorie van de Sint Jacobus de Meer­dere­kerk
Liedeweg 52, 2065 AK  Haar­lem­mer­liede
tele­foon: 06 - 30 629 440
e-mail: info@broe­ders­vanhetstilleleven.nl
web­si­te: www.broe­ders­vanhetstilleleven.nl
facebook: www.facebook.com/monas­tiek
getij­den: 06.00 uur - Ochtend­ge­bed (~45 minuten)
12.30 uur - Middag­ge­bed (~20 minuten)
17.30 uur - Avond­ge­bed en Eucha­ris­tie
20.30 uur - Dagaf­slui­ting

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose