Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Europese gebedsestafette voor vrede

Vrijdag 17 maart - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
Europese gebedsestafette voor vrede

Net als in de afgelopen twee jaar or­ga­ni­seert de Com­mis­sie van Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties (CCEE) in de Veer­tig­da­gen­tijd een eucha­ris­ti­sche gebedsestafette onder de 39 leden.

Aan alle leden is gevraagd om minstens op één plek te bid­den en de Heilige Mis op te dragen voor de slacht­of­fers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart is Neder­land aan de beurt. In alle Neder­landse bis­dom­men wordt de H.Mis opgedragen en gebe­den voor de slacht­of­fers van de oorlog en voor vrede in Oekraïne.

Pelgrimage naar Heiloo

In het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo is voor de pelgrims moge­lijk een hele pelgrimage dag te doen om te bid­den voor de slacht­of­fers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede. Bovendien wor­den alle pa­ro­chies van harte uit­ge­no­digd om in hun kerken aan te sluiten bij het gebed en gelo­vi­gen -die niet naar Heiloo kunnen reizen- de gelegen­heid te geven deel te nemen.

In het Hei­lig­dom wordt een grote groep Oekraïense vluch­te­lingen op­ge­van­gen.

Pro­gram­ma

tijd pro­gram­ma
11.30 uur Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur H. Mis
Lunchpauze
15.00 uur Kruis­weg (binnen en buiten) en rozen­hoedje van Barm­har­tig­heid
16.00 uur Stil gebed voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste
17.30 uur Vespers & Zegen met het H. Sacra­ment

Details

datum: Vrij­dag 17 maart 2023
tijd: van 11.30 tot 18.00 uur
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 54 te Heiloo
in­for­ma­tie: info@olvter­nood.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose