Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisdomblad SamenKerk verkrijgbaar

gepubliceerd: donderdag, 2 maart 2023

Samenkerk maart 2023De tweede editie van SamenKerk in 2023 is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • Tijdens de Goede Week komen twee andere typen van een pro­ces­sie­kruis in beeld: op Palm­zon­dag de palm­pasen­stok en op Goede Vrij­dag het passie­kruis.
  • De oorlog in Oekraïne is een jaar oud en bracht een spoor van verwoes­ting met duizen­den mili­tai­re en bur­gerslacht­of­fers. Ook kwam er een ongekende vluch­te­lingen­stroom op gang. Overal wor­den Oekraïense ge­zin­nen. op­ge­van­gen. SamenKerk sprak met twee ge­zin­nen van één familie, die al bijna een jaar in het Juliana­kloos­ter ver­blij­ven.
  • Kent u de Veer­tien Noodhelpers? Nog niet? Leer ze kennen. Want hebben wij, met alle crises in Kerk en wereld, hun voor­spraak niet nodig voor 2023? De devotie tot de Veer­tien Noodhelpers is gebaseerd op een won­der­lijke ont­moe­ting tussen een her­ders­jongen en een kind.
  • Een afscheidsinter­view met Anneke van Assema, die ruim 48 jaar werk­zaam was op het bisdom­kantoor (personeels­zaken). Ze gaat eind april met pensioen.
  • Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over het hoe en waarom van vasten. Maar ook een gesprek met pa­ro­chi­anen van ver­schil­lende gene­ra­ties over de bete­ke­nis die zij aan vasten tij­dens de vas­ten­tijd geven.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose