Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Diocesane Vormselviering 11 juni in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2011

Op zater­dag 11 juni – de zater­dag voor Pink­ste­ren – zal opnieuw de dio­ce­sane vormsel­vie­ring plaats vin­den in het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

In een mooie, grootse gebeds­vie­ring ont­vingen vorig jaar 60 vor­me­lin­gen uit het hele bisdom het sacra­ment van het vormsel. Het was voor hen een bij­zon­dere erva­ring om samen met een grote groep tieners en jon­ge­ren gevormd te wor­den. En ook voor (jong)vol­was­se­nen, die katho­liek wor­den, was/is dit een mooie gelegen­heid om het vormsel te ont­van­gen.

Zater­dag 11 juni

Diocesane Vormselviering 11 juni in HeilooDit jaar is daarvoor weer de moge­lijk­heid op zater­dag 11 juni 2011 in Heiloo. De vie­ring begint om 15:00 uur en vindt plaats in de grote kapel van het Hei­lig­dom. Na afloop van de vie­ring wordt een groeps­foto gemaakt. En na­tuur­lijk is er aan­slui­tend gelegen­heid om de vor­me­lin­gen – onder het genot van een drankje – te fe­li­ci­te­ren in het Juliana­kloos­ter.

Prak­tische zaken

Het is de bedoeling dat u/ je in de pa­ro­chie­regio wordt voor­be­reid op het ont­van­gen van dit sacra­ment.

Aanmel­ding voor deze vie­ring kan door de  pas­to­rale kracht die u/ jou op het sacra­ment van het vormsel voor­be­reidt. Aanmel­ding kan tot 25 mei a.s. door een email te sturen naar info@onzelievevrouwter­nood.nl Vermeld daarbij s.v.p. de namen van de vor­me­lin­gen en de be­tref­fen­de pa­ro­chie.

Organi­sa­tie

Een werk­groep o.l.v. het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood bereidt deze vormsel­vie­ring met veel en­thou­sias­me voor.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose