Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen verwelkomen nieuwe collega’s in hun midden

gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2009
De Heilige Stoel heeft gister­mid­dag de benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI bekend gemaakt van mgr. dr. Th. Hoogen­boom en mgr. H. Woorts tot hulp­bis­schoppen van Utrecht.

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geerde bij monde van voor­zit­ter mgr. dr. A. van Luijn met de volgende ver­kla­ring:

“De bis­schop­pen van Neder­land zijn dank­baar en blij met de benoe­mingen van mgr. Hoogen­boom en mgr. Woorts tot hulp­bis­schoppen van het Aarts­bis­dom. Zij fe­li­ci­te­ren de aarts­bis­schop en het bisdom Utrecht van harte met deze benoe­mingen. Zij danken de Heilige Vader voor de benoe­ming van de beide hulp­bis­schoppen die tevens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zullen ver­ster­ken.

Zij heten mgr. Hoogen­boom en mgr. Woorts van harte welkom als mede­broe­ders in het college van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en bid­den om Gods zegen over hun bis­schop­pe­lijk dienst­werk.”

De beide nieuwe hulp­bis­schoppen wor­den vandaag voor­ge­steld in de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, die in Utrecht ver­ga­dert.

De wij­ding zal op 13 februari plaats­vin­den in de Ka­the­draal van Sint Catha­rij­ne in Utrecht.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose