Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste editie SamenKerk 2023 verkrijgbaar

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023

Samenkerk Januari 2023Het eerste nummer van het nieuwe jaar 2023 van SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Neem een exemplaar van SamenKerk mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • In een afscheidsinter­view blikt oud-deken van Am­ster­dam Ambro Bakker terug op zijn werkzame leven.
  • We staan stil bij het over­lij­den van paus emeritus Bene­dic­tus XVI. Lees zijn gees­te­lijk testa­ment.
  • Kent u de Veer­tien Noodhelpers? Hebben wij, met alle crises in Kerk en wereld, hun voor­spraak niet nodig voor 2023?
  • Steeds meer mensen gaan naar een voedsel­bank. Wij namen een kijkje bij de Voedsel­bank van Lange­dijk.
  • Vroe­ger hingen er vaandels in de kerk. Ze vervul­den een functie. Nu liggen ze vaak netjes weg­ge­legd op de zol­der van de pastorie.
  • Twee deel­ne­mers aan de con­fe­ren­tie over de missio­naire pa­ro­chie blikken terug en kijken vooruit naar 25 maart, de nieuwe bij­een­komst.
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop over het gesprek van de Neder­landse bis­schop­pen met paus Fran­cis­cus tij­dens hun Ad Limina­be­zoek van no­vem­ber 2022.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose