Bisdom Haarlem-Amsterdam










Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Passion: beleef Pasen!

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2011

The Passion GoudaThe Passion is een unieke ver­telling van de laatste uren van Jezus’ leven door middel van Neder­lands popsongs. Dit grote live TV-eve­ne­ment zal plaats­vin­den in de straten van Gouda op Witte Donder­dag 21 april. Na­tuur­lijk kun jij hierbij aanwe­zig zijn. Maar dat is nog niet alles, jij kunt ook nú al aan de slag gaan met The Passion!

Hoewel het verhaal van Pasen mis­schien bekend is voor jou, is het dat voor steeds min­der mensen. Daarom is The Passion een super kans om ie­der­een opnieuw te laten weten waar het nou echt om draait. Het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus wor­den in The Passion op een wervelende manier bezongen door bekende Neder­landse artiesten. Dit is een eve­ne­ment voor ie­der­een!

Aan de slag!

The Passion Gouda Ie­der­een, jong en oud, gelovig of niet-gelovig kan straks met het Paas­ver­haal aan de slag gaan. Via de web­si­te van Jong Katho­liek wor­den ver­schil­lende ma­te­ri­alen be­schik­baar gesteld om bij­voor­beeld in je jon­ge­ren­groep, pa­ro­chie of op school te ver­die­pen in wat het lij­dens­ver­haal van Jezus ons nu wil zeggen.

In het mini­ma­ga­zine “Een PASSIE voor het LEVEN” wordt op een basic manier uit­ge­legd wat er in de Goede Week gebeurt. Het magazine is ideaal om uit te delen of na­tuur­lijk om zelf meer te lezen over het passie­ver­haal (om daarna door te geven!).

Pre & Post

Op Witte Donder­dag zelf is in Gouda meer te beleven dan alleen het TV-eve­ne­ment. Om 18.00 is ie­der­een uit­ge­no­digd bij de Witte Donder­dag­vie­ring. Ge­za­men­lijk zullen we ver­vol­gens naar de Markt in Gouda lopen om The Passion mee te maken. Aan­slui­tend zal er een ‘afterparty’ zijn om samen te komen, te ver­die­pen en na te praten. De organi­sa­tie hier­van is in volle gang.

Website

Verdere in­for­ma­tie kun je vin­den op de speciale web­si­te van Jong Katho­liek. Hier wor­den de ma­te­ri­alen be­schik­baar gesteld en word je op de hoogte gehou­den van de laatste ont­wik­ke­lingen. Je vindt daar ook meer in­for­ma­tie over de bussen die vanuit alle hoeken van het land gaan rij­den naar Gouda.

Kortom: beleef Pasen zoals je het nog nooit hebt beleefd!

The Passion is een unieke samen­wer­king tussen de omroepen RKK en EO, de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land, de Rooms-katho­lie­ke Kerk, het Neder­lands Bijbel­ge­noot­schap, de ge­meen­te Gouda en culturele fondsen.




Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose