Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Passion: beleef Pasen!

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2011

The Passion GoudaThe Passion is een unieke ver­telling van de laatste uren van Jezus’ leven door middel van Neder­lands popsongs. Dit grote live TV-eve­ne­ment zal plaats­vin­den in de straten van Gouda op Witte Donder­dag 21 april. Na­tuur­lijk kun jij hierbij aanwe­zig zijn. Maar dat is nog niet alles, jij kunt ook nú al aan de slag gaan met The Passion!

Hoewel het verhaal van Pasen mis­schien bekend is voor jou, is het dat voor steeds min­der mensen. Daarom is The Passion een super kans om ie­der­een opnieuw te laten weten waar het nou echt om draait. Het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus wor­den in The Passion op een wervelende manier bezongen door bekende Neder­landse artiesten. Dit is een eve­ne­ment voor ie­der­een!

Aan de slag!

The Passion Gouda Ie­der­een, jong en oud, gelovig of niet-gelovig kan straks met het Paas­ver­haal aan de slag gaan. Via de web­si­te van Jong Katho­liek wor­den ver­schil­lende ma­te­ri­alen be­schik­baar gesteld om bij­voor­beeld in je jon­ge­ren­groep, pa­ro­chie of op school te ver­die­pen in wat het lij­dens­ver­haal van Jezus ons nu wil zeggen.

In het mini­ma­ga­zine “Een PASSIE voor het LEVEN” wordt op een basic manier uit­ge­legd wat er in de Goede Week gebeurt. Het magazine is ideaal om uit te delen of na­tuur­lijk om zelf meer te lezen over het passie­ver­haal (om daarna door te geven!).

Pre & Post

Op Witte Donder­dag zelf is in Gouda meer te beleven dan alleen het TV-eve­ne­ment. Om 18.00 is ie­der­een uit­ge­no­digd bij de Witte Donder­dag­vie­ring. Ge­za­men­lijk zullen we ver­vol­gens naar de Markt in Gouda lopen om The Passion mee te maken. Aan­slui­tend zal er een ‘afterparty’ zijn om samen te komen, te ver­die­pen en na te praten. De organi­sa­tie hier­van is in volle gang.

Website

Verdere in­for­ma­tie kun je vin­den op de speciale web­si­te van Jong Katho­liek. Hier wor­den de ma­te­ri­alen be­schik­baar gesteld en word je op de hoogte gehou­den van de laatste ont­wik­ke­lingen. Je vindt daar ook meer in­for­ma­tie over de bussen die vanuit alle hoeken van het land gaan rij­den naar Gouda.

Kortom: beleef Pasen zoals je het nog nooit hebt beleefd!

The Passion is een unieke samen­wer­king tussen de omroepen RKK en EO, de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land, de Rooms-katho­lie­ke Kerk, het Neder­lands Bijbel­ge­noot­schap, de ge­meen­te Gouda en culturele fondsen.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose