Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier nu

Nieuwe website over christelijke hoogfeesten

gepubliceerd: maandag, 12 december 2022

Vier nuDe Rooms-Katho­lie­ke Kerk introdu­ceert een nieuwe web­si­te: Vier.nu. Op deze site wor­den chris­te­lijke hoog­feesten zoals Kerst­mis, Pasen en Pink­ste­ren toe­ge­licht en bezoekers wor­den van harte uit­ge­no­digd de feesten mee te vieren in de eigen pa­ro­chie.

De web­si­te Vier.nu is het ver­volg op de eer­dere campagnes Vier Kerst­mis, Vier Pasen en Vier Pink­ste­ren en krijgt een vaste plek op het in­ter­net.

Met de lan­de­lijke campagne Vier.nu Kerst­mis willen de ge­za­men­lijke Neder­landse bis­dom­men dit jaar zoveel moge­lijk mensen sti­mu­leren om naar (een van) de kerst­vie­ringen in de pa­ro­chies te komen.

Voor en door de pa­ro­chies

Vier.nu biedt in­spi­ra­tie voor en over het samen vieren van de be­lang­rijke hoog­feesten in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen pa­ro­chie te vin­den. Op die site kunnen ze dan op het vie­rin­genrooster kijken waar en wanneer de vie­rin­gen zijn. Dit is be­lang­rijk, zeker nu veel pa­ro­chies ervoor kiezen om in ver­band met de energie­kos­ten de vie­rin­gen in min­der kerk­ge­bouwen te laten plaats­vin­den. Vier.nu is daarom behalve een lan­de­lijke campagne ook een campagne voor en door de pa­ro­chies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerst­mis. In de loop van 2023 wor­den andere hoog­feesten als Pasen en Pink­ste­ren uitgelicht. Maar ook de in­for­ma­tie over Kerst­mis blijft toe­gan­ke­lijk om zo bezoekers blijvend de moge­lijk­heid te bie­den om meer te lezen en te leren over de ver­schil­lende hoog­feesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer be­lang­rijke chris­te­lijke feesten een plek. Ook prak­tische in­for­ma­tie voor pa­ro­chies wordt dan ver­der aan­ge­vuld.

 

Vier nu

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose