Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmelding WJD 2023 geopend

gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022

De aanmel­ding voor de reizen naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de web­si­te van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim. Aanmel­den is moge­lijk tot en met 31 mei 2023.

Jon­ge­ren hebben de keuze uit ver­schil­lende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegen­heid.

Lissabon

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 vin­den plaats in Lissabon: een grote, his­to­rische stad, hoofd­stad van Portugal en het culturele, poli­tieke en econo­mische hart van het land. Lissabon is met 2,9 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Kijk hier voor meer in­for­ma­tie over Lissabon.

Ver­schil­lende reisopties

Vanuit Neder­land zijn er ver­schil­lende reisini­tia­tie­ven naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023. Alle bis­dom­men or­ga­ni­se­ren een reis, met een eigen voor­pro­gramma (waarbij som­mi­ge bis­dom­men samen­wer­ken). Daar­naast or­ga­ni­se­ren ver­schil­lende bewe­gingen en con­gre­ga­ties een eigen reis naar de WJD.

Aanmel­ding

Aanmel­ding voor de reizen is open en loopt via de web­si­te van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim.
Aanmel­den is moge­lijk t/m 31 mei 2023.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose