Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanmelding WJD 2023 geopend

gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022

De aanmel­ding voor de reizen naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon is geopend! Dit loopt via de web­si­te van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim. Aanmel­den is moge­lijk tot en met 31 mei 2023.

Jon­ge­ren hebben de keuze uit ver­schil­lende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een ‘backpackers-reis’ waarbij gereisd wordt op eigen gelegen­heid.

Lissabon

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 vin­den plaats in Lissabon: een grote, his­to­rische stad, hoofd­stad van Portugal en het culturele, poli­tieke en eco­no­mische hart van het land. Lissabon is met 2,9 miljoen inwoners de grootste stad van het land. Kijk hier voor meer in­for­ma­tie over Lissabon.

Ver­schil­lende reisopties

Vanuit Neder­land zijn er ver­schil­lende reisini­tia­tie­ven naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023. Alle bis­dom­men or­ga­ni­se­ren een reis, met een eigen voor­pro­gramma (waarbij som­mi­ge bis­dom­men samen­wer­ken). Daar­naast or­ga­ni­se­ren ver­schil­lende bewe­gingen en con­gre­ga­ties een eigen reis naar de WJD.

Aanmel­ding

Aanmel­ding voor de reizen is open en loopt via de web­si­te van bede­vaart­orga­ni­sa­tie Huis voor de Pelgrim.
Aanmel­den is moge­lijk t/m 31 mei 2023.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022TienerdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose