Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe kerk in Almere

Bisschop consacreerde de Heilige Bonifatiuskerk

gepubliceerd: woensdag, 23 november 2022

Afgelopen weekend was het feest in Almere. De nieuwe Heilige Boni­fa­tius­kerk werd offi­cieel in gebruik geno­men. Vrij­dag 18 no­vem­ber, zater­dag 19 en zon­dag 20 no­vem­ber waren er fees­te­lij­ke vie­rin­gen en bij­een­komsten met als hoogte­punt de kerk­wij­ding of kerkconsecratie door onze bis­schop.

  • vrij­dag­mid­dag: open huis en receptie
  • zater­dag­mor­gen: vie­ring met kerk- en altaar­wij­ding
  • zon­dag­mor­gen: fees­te­lijk familie­vie­ring als dank­vie­ring door de pa­ro­chie
  • zon­dag­avond: plech­tige afslui­ting met een vesper­vie­ring met zang van het ka­the­drale koor Sint Bavo

Na vijf­tien jaren van voor­be­rei­dingen en het maken van plannen en teke­ningen werd in mei 2019 met de bouw be­gon­nen; in maart 2021, mid­den in de corona­pan­de­mie, werd het kerk­ge­bouw al wel in gebruik geno­men. Naast de kerk­ruim­te is er een gezellige ont­moe­tings­ruim­te en zijn er ruimten voor catechese, kin­der­op­vang, gesprek of om te ver­ga­deren. Een mooi aan­ge­legd par­keer­ter­rein heet de kerk­gan­gers en bezoekers welkom.

“Na­tuur­lijk hebt u al een tijd hier kunnen vieren, maar nu is het dan toch zo ver: de kerk­wij­ding of kerkconsecratie maakt dit gebouw tot Huis van God, waarin aan de Heer de ere­dienst wordt gebracht en wij Hem mogen ont­moe­ten in de ver­kon­di­ging, in de sacra­menten en in de ge­meen­schap, want waar twee of drie in zijn Naam bijeen zijn, daar is de Heer in ons mid­den”, aldus mgr. Jan Hendriks in zijn preek.

“Dit is de kroon op al het werk dat door zo velen, architect en bouwers, pastoor Sandor Koppers, bestuur en vrij­wil­li­gers, voor deze kerk is verricht. De kerk is prach­tig gewor­den, licht, modern en echt een kerk, een gewijde ruimte waarin we met vreugde voor het aanschijn van onze God en Heer kunnen tre­den!” Hij zei ook: “Deze nieuwe kerk is de plaats waar wij de barm­har­tige liefde van Jezus vieren en wor­den geïnspireerd om zelf barm­har­tig te zijn.”

Het nieuwe kerk­ge­bouw van Almere is geïnspireerd door de zo­ge­naamde Bossche School en de inrich­ting van de nieuwe kerk is deels afkoms­tig van andere, gesloten, kerk­ge­bouwen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose