Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Schorsing opgeheven

gepubliceerd: maandag, 14 februari 2011

Moeder van de Verlosserkerk HaarlemDe li­tur­gische schor­sing van pas­to­raal werker Alfons Bartholomee, werk­zaam in de Moeder van de Ver­los­ser­pa­ro­chie in Schalk­wijk, is opge­he­ven. Bartholomee was tij­de­lijk van zijn li­tur­gische taken ontheven door het negeren van enkele wezen­lijke li­tur­gische uitgangs­punten m.b.t. het vieren in oecu­me­nisch ver­band.

Ver­schil­lende gesprekken en per­soon­lijke re­flec­tie hebben ertoe geleid dat er van bisdomzijde voldoende ver­trouwen is om Bartholomee weer volle­dig te laten func­tio­ne­ren. Overigens heeft hij zijn andere pas­to­rale werk in deze periode gewoon waar­ge­no­men. Tevens is in goed overleg met bestuur, bisdom en Bartholomee besloten de pries­ter Nico Kerssens toe te voegen aan de regio Haar­lem-Centrum, met bij­zon­dere aan­dacht voor de pa­ro­chie Schalk­wijk.

Een en ander is afgelopen zon­dag aan de pa­ro­chi­anen van Schalk­wijk bekend gemaakt. Aanstaande zon­dag zal Kerssens aan de ge­meen­schap wor­den voor­ge­steld.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose