Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start tour WJD kruis

Startviering om 19.00 uur in Utrecht

gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Vrij­dag­avond 14 ok­to­ber om 19.00 uur is de start­vie­ring met het WJD kruis in Utrecht en vanaf dat moment begint ook de start van de drieweekse tour. In het tour­team voor regio Noord zitten twee leden van ons jon­ge­ren­plat­form Nick en Rosemarie.

Nick zal van­avond de eerste lezing lezen en Rosemarie zal van­avond als ver­te­gen­woor­diger voor Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het kruis in ont­vangst nemen samen met de andere ver­te­gen­woor­digers van de bis­dom­men, bewe­gingen en con­gre­ga­ties met een uitzen­dings­ge­bed door Kar­di­naal Eijk.

Tour langs Neder­landse bis­dom­men

Vanaf vrij­dag 14 ok­to­ber t/m zon­dag 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van maan­dag 17 t/m vrij­dag 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis gaat langs ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen van het bisdom, waarbij er op een diverse manier aan­dacht wordt gegeven aan het kruis. Er wor­den missies met het kruis gedaan, wandel­tochten, aanbid­dings­avon­den of inhou­de­lijke avon­den over de WJD en de bete­ke­nis van het kruis. Een ge­tui­ge­nis van een deel­ne­mer aan een eer­dere WJD is ook vaak onder­deel van zo'n ac­ti­vi­teit.

Pro­gram­ma in ons bisdom

Op zon­dag 16 ok­to­ber ont­van­gen we het kruis van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den op de afsluit­dijk. Vanaf het noor­den van ons bisdom reist het gelei­de­lijk naar het zui­den met diverse bezoeken aan jon­ge­ren­groepen. Elke groep heeft een eigen pro­gram­ma van straat­mis­sie tot nachte­lijke aanbid­ding en van pubquiz tot pelgrimage. Je bent van harte welkom om bij de ver­schil­lende groepen aan te sluiten. Het bijna vier meter lange kruis wordt ver­voerd per busje onder be­ge­lei­ding van een tour­team.

Tourschema

datum tijd ac­ti­vi­teit
zo 16 okt 17:00 uur Over­dracht van het WJD kruis van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den aan bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Afsluit­dijk)
ma 17 okt 9:00 - 13:00 uur Straat­mis­sie op Texel (Molen­straat 34, Den Burg, Texel)
di 18 okt 19:00 - 22:00 uur WJD kruis te gast bij jon­ge­ren­koor Arrival (Prof. Granpré Molièrestraat 23, Wie­rin­ger­werf)
wo 19 okt 14:30 - 17:30 uur Straat­mis­sie in Alkmaar met se­mi­na­risten van de neocate­che­mu­nale weg (Verdronkenoord 68 Alkmaar)
18:00 - 22:00 uur Wandelpelgrimage met Sanctus Virgilius (Heer­hu­go­waard De Noord maal­tijd) vanaf Alkmaar naar Heiloo (Middenweg 541, Heer­hu­go­waard De Noord)
22:00 - 09:00 uur Nachte­lijke aanbid­ding in het Juliana­kloos­ter te Heiloo (Hoogeweg 65, Heiloo)
do 20 okt 9:00 - 14:00 uur Pro­gram­ma in Haar­lem bij de Ka­the­draal (Leidse­vaart 146, Haar­lem)
18:00 - 19:30 uur Diner met inter­na­tio­nale jon­ge­ren OLV kerk (Keizers­gracht 220, Am­ster­dam)
19:30 - 22:00 uur Pro­gram­ma Portugese pa­ro­chie (Keizers­gracht, Am­ster­dam)
22:00 - 09:00 uur Nachte­lijke aanbid­ding Onze Lieve Vrouwe kerk met katho­lie­ke stu­den­ten­hui­zen (Keizers­gracht 220, Am­ster­dam)
vr 21 okt 10:00 - 15:30 uur Pro­gram­ma met straat­mis­sie in Hoofd­dorp (Kruis­weg 1071, Hoofd­dorp)
18:00 - 22:00 uur Pro­gram­ma jon­ge­ren Hilversum + vanaf 20 uur borrel met reünie WJD voor­gaande jaren (Emma­straat 5, Hilversum)

Aan­slui­ten bij de tour

Wil je bij één van de ac­ti­vi­teiten aan­slui­ten, neem dan contact op met de locatie/groep of stuur een mailtje naar info@jong­bis­domhaarlem.nl dan brengen wij jou in contact met de juiste persoon.

In­ter­ac­tie­ve kaart

Socials

web­si­te: www.wjd.nl
instagram: wereld­jon­ge­ren­da­gen2023
hashtag: #wjd­kruis
facebook: jongkatho­liek
twitter: jongkatho­liek
youtube: JongKatho­liek121

Tour Wereldjongerendagenkruis


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose