Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Start tour WJD kruis

Startviering om 19.00 uur in Utrecht

gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Vrij­dag­avond 14 ok­to­ber om 19.00 uur is de start­vie­ring met het WJD kruis in Utrecht en vanaf dat moment begint ook de start van de drieweekse tour. In het tour­team voor regio Noord zitten twee leden van ons jon­ge­ren­plat­form Nick en Rosemarie.

Nick zal van­avond de eerste lezing lezen en Rosemarie zal van­avond als ver­te­gen­woor­diger voor Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het kruis in ont­vangst nemen samen met de andere ver­te­gen­woor­digers van de bis­dom­men, bewe­gingen en con­gre­ga­ties met een uitzen­dings­ge­bed door Kar­di­naal Eijk.

Tour langs Neder­landse bis­dom­men

Vanaf vrij­dag 14 ok­to­ber t/m zon­dag 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van maan­dag 17 t/m vrij­dag 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis gaat langs ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen van het bisdom, waarbij er op een diverse manier aan­dacht wordt gegeven aan het kruis. Er wor­den missies met het kruis gedaan, wandel­tochten, aanbid­dings­avon­den of inhou­de­lijke avon­den over de WJD en de bete­ke­nis van het kruis. Een ge­tui­ge­nis van een deel­ne­mer aan een eer­dere WJD is ook vaak onder­deel van zo'n ac­ti­vi­teit.

Pro­gram­ma in ons bisdom

Op zon­dag 16 ok­to­ber ont­van­gen we het kruis van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den op de afsluit­dijk. Vanaf het noor­den van ons bisdom reist het gelei­de­lijk naar het zui­den met diverse bezoeken aan jon­ge­ren­groepen. Elke groep heeft een eigen pro­gram­ma van straat­mis­sie tot nachte­lijke aanbid­ding en van pubquiz tot pelgrimage. Je bent van harte welkom om bij de ver­schil­lende groepen aan te sluiten. Het bijna vier meter lange kruis wordt ver­voerd per busje onder be­ge­lei­ding van een tour­team.

Tourschema

datum tijd ac­ti­vi­teit
zo 16 okt 17:00 uur Over­dracht van het WJD kruis van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den aan bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (Afsluit­dijk)
ma 17 okt 9:00 - 13:00 uur Straat­mis­sie op Texel (Molen­straat 34, Den Burg, Texel)
di 18 okt 19:00 - 22:00 uur WJD kruis te gast bij jon­ge­ren­koor Arrival (Prof. Granpré Molièrestraat 23, Wie­rin­ger­werf)
wo 19 okt 14:30 - 17:30 uur Straat­mis­sie in Alkmaar met se­mi­na­risten van de neocatechemunale weg (Verdronkenoord 68 Alkmaar)
18:00 - 22:00 uur Wandelpelgrimage met Sanctus Virgilius (Heer­hu­go­waard De Noord maal­tijd) vanaf Alkmaar naar Heiloo (Middenweg 541, Heer­hu­go­waard De Noord)
22:00 - 09:00 uur Nachte­lijke aanbid­ding in het Juliana­kloos­ter te Heiloo (Hoogeweg 65, Heiloo)
do 20 okt 9:00 - 14:00 uur Pro­gram­ma in Haar­lem bij de Ka­the­draal (Leidse­vaart 146, Haar­lem)
18:00 - 19:30 uur Diner met inter­na­tio­nale jon­ge­ren OLV kerk (Keizers­gracht 220, Am­ster­dam)
19:30 - 22:00 uur Pro­gram­ma Portugese pa­ro­chie (Keizers­gracht, Am­ster­dam)
22:00 - 09:00 uur Nachte­lijke aanbid­ding Onze Lieve Vrouwe kerk met katho­lie­ke stu­den­ten­hui­zen (Keizers­gracht 220, Am­ster­dam)
vr 21 okt 10:00 - 15:30 uur Pro­gram­ma met straat­mis­sie in Hoofd­dorp (Kruis­weg 1071, Hoofd­dorp)
18:00 - 22:00 uur Pro­gram­ma jon­ge­ren Hilversum + vanaf 20 uur borrel met reünie WJD voor­gaande jaren (Emma­straat 5, Hilversum)

Aan­slui­ten bij de tour

Wil je bij één van de ac­ti­vi­teiten aan­slui­ten, neem dan contact op met de locatie/groep of stuur een mailtje naar info@jong­bis­domhaarlem.nl dan brengen wij jou in contact met de juiste persoon.

In­ter­ac­tie­ve kaart

Socials

web­si­te: www.wjd.nl
instagram: wereld­jon­ge­ren­da­gen2023
hashtag: #wjd­kruis
facebook: jongkatho­liek
twitter: jongkatho­liek
youtube: JongKatho­liek121

Tour WereldjongerendagenkruisGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose