Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend van 19 en 20 november

gepubliceerd: woensdag, 16 november 2022

Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. De collecte valt dit jaar in het weekend van 19 en 20 no­vem­ber 2022. In het hele land wordt dan geld op­ge­haald voor lan­de­lijke, katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten.

Dit jaar zal er spe­ci­fiek voor de voor­be­rei­ding op en de wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf ge­col­lec­teerd wor­den. De wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, waarbij gelo­vi­ge en zoekende jon­ge­ren zich verzamelen rondom de paus om het katho­lie­ke geloof te ont­dek­ken en te vieren.

De wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) vin­den plaats in au­gus­tus 2023 in Lissabon. Voor veel jon­ge­ren is dit een reis waarin ze het katho­lie­ke geloof ont­dek­ken en ver­die­pen. Een jaar waarin veel bewe­ging ont­staat en jon­ge­ren zich bun­de­len. Na de jaren van corona is dat een welkome bewe­ging, dat willen we ook na de WJD vast­hou­den.

Om zoveel moge­lijk jon­ge­ren de kans te geven om op reis te gaan naar de WJD heeft het jon­ge­ren­plat­form opnieuw een sponsoractie met wijn en noveenkaarsen opgezet, waar­mee jon­ge­ren de reissom bij elkaar kunnen sparen. Draagt u ook uw steentje bij om de reis van jon­ge­ren naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen te rea­li­se­ren?

Met het gezins­pas­to­raat sti­mu­leren we regionale familie­zon­dagen op te starten, zodat jon­ge­ren (en ge­zin­nen) elke maand op regio­naal niveau elkaar kunnen ont­moe­ten, het geloof kunnen ver­die­pen en ge­meen­schap mogen ervaren rond de vreugde van het geloof.

Reke­ning­num­mer

De opbrengst van de nationale jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. 'Jon­ge­ren­col­lec­te'

PromovideoGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023ReŁnie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023Onvergetelijk
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zondag
maandag, 7 augustus 2023WJD fotoserie zaterdag
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie vrijdag
vrijdag, 4 augustus 2023Pelgrim in Lissabon
vrijdag, 4 augustus 2023WJD fotoserie donderdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie woensdag
woensdag, 2 augustus 2023WJD fotoserie Openingsviering
dinsdag, 1 augustus 2023Fatima en aankomst Lissabon
dinsdag, 1 augustus 2023WJD fotoserie Fatima
zondag, 30 juli 2023Op weg naar Portugal
zaterdag, 29 juli 2023Pelgrimerend door het leven
donderdag, 27 juli 2023We zijn vertrokken
dinsdag, 25 juli 2023WJD pelgrims vertrekken woensdag naar Lissabon
woensdag, 5 juli 2023Wereldjongerendagen Lissabon in cijfers
maandag, 3 juli 2023Meet & Greet the Lord - Under the StarsBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose