Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nationale jongerencollecte

Weekend van 19 en 20 november

gepubliceerd: woensdag, 16 november 2022

Ieder jaar houdt de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land in het derde weekend van no­vem­ber de nationale jon­ge­ren­col­lec­te. De collecte valt dit jaar in het weekend van 19 en 20 no­vem­ber 2022. In het hele land wordt dan geld op­ge­haald voor lan­de­lijke, katho­lie­ke jon­ge­ren­acti­vi­teiten.

Dit jaar zal er spe­ci­fiek voor de voor­be­rei­ding op en de wereld­jon­ge­ren­da­gen zelf ge­col­lec­teerd wor­den. De wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn het grootste jon­ge­ren­eve­ne­ment ter wereld, waarbij gelo­vi­ge en zoekende jon­ge­ren zich verzamelen rondom de paus om het katho­lie­ke geloof te ont­dek­ken en te vieren.

De wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) vin­den plaats in au­gus­tus 2023 in Lissabon. Voor veel jon­ge­ren is dit een reis waarin ze het katho­lie­ke geloof ont­dek­ken en ver­die­pen. Een jaar waarin veel bewe­ging ont­staat en jon­ge­ren zich bun­de­len. Na de jaren van corona is dat een welkome bewe­ging, dat willen we ook na de WJD vast­hou­den.

Om zoveel moge­lijk jon­ge­ren de kans te geven om op reis te gaan naar de WJD heeft het jon­ge­ren­plat­form opnieuw een sponsoractie met wijn en noveenkaarsen opgezet, waar­mee jon­ge­ren de reissom bij elkaar kunnen sparen. Draagt u ook uw steentje bij om de reis van jon­ge­ren naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen te rea­li­se­ren?

Met het gezins­pas­to­raat sti­mu­leren we regionale familie­zon­dagen op te starten, zodat jon­ge­ren (en ge­zin­nen) elke maand op regio­naal niveau elkaar kunnen ont­moe­ten, het geloof kunnen ver­die­pen en ge­meen­schap mogen ervaren rond de vreugde van het geloof.

Reke­ning­num­mer

De opbrengst van de nationale jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer:

  • NL11 INGB 0002 7844 98
    t.n.v. Rooms Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land
    o.v.v. 'Jon­ge­ren­col­lec­te'

PromovideoGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose