Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodhulp voor bisdom Hyderabad in Pakistan

gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
Mgr. Samson Shukardin ofm
Mgr. Samson Shukardin ofm

Tot voor tien jaar gele­den waren er vele contacten met het bisdom Hyderabad in Pakistan dat gold als partner-bisdom van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Gaandeweg ver­wa­terde deze band. Eind juni heeft vica­ris Bruggink als missie-se­cre­ta­ris de hui­dige bis­schop van Hyderabad, mgr. Samson Shukardin ofm, ont­van­gen op de Tilten­berg.

Het was een harte­lijke ont­moe­ting, waarbij het verlangen werd geuit om de oude ban­den weer aan te halen. Niemand kon toen de ramp voor­zien die zich enkele weken gele­den door de wateroverlast in het zui­den van Pakistan heeft vol­trok­ken.

Na contact te hebben opgeno­men met mgr. Shukardin heeft de staf besloten om het bisdom Hyderabad met een gift van € 10.000 te hulp te komen voor de leni­ging van de eerste nood van de mensen in het bisdom van Hyderabad. Over enige tijd hopen we nader contact te hebben om te zien waar en hoe ver­dere hulp nodig is. In elk geval bevelen we de Kerk en de mensen in Pakistan van harte aan in uw gebed!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose