Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom

Maandag 17 t/m donderdag 21 oktober

gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022
foto: Ramon Mangold
Het WJD kruis in Panama 2019
Het WJD kruis in Panama 2019

Vanaf 14 ok­to­ber tot en met 6 no­vem­ber toert een Neder­lands wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis als am­bas­sa­deur voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in au­gus­tus 2023 in Lissabon door Neder­land. Het inter­na­tio­nale wereld­jon­ge­ren­da­gen­kruis reist vanaf 1983 de hele wereld over als am­bas­sa­deur van het grootste katho­lie­ke jon­ge­ren­eve­ne­ment rondom de paus. Het Neder­landse kruis is van 17 t/m 21 ok­to­ber in bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het wereld­jon­ge­ren­da­gen kruis gaat langs ver­schil­lende jon­ge­ren­groepen van het bisdom, waarbij er op een diverse manier aan­dacht wordt gegeven aan het kruis. Er wor­den missies met het kruis gedaan, wandel­tochten, aanbid­dings­avon­den of inhou­de­lijke avon­den over de WJD en de bete­ke­nis van het kruis. Vaak vergezeld met een ge­tui­ge­nis van een deel­ne­mer aan de WJD.

Pro­gram­ma in ons bisdom

In bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen we het kruis in ont­vangst nemen op de Afsluit­dijk van bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. Vanuit het noor­den zal het kruis een route afleggen met onder andere een wandel­tocht vanuit Heer­hu­go­waard-De Noord naar Heiloo, waar ver­vol­gens een nachte­lijke aanbid­ding bij het kruis zal zijn.

Via een stop in de ka­the­draal van Haar­lem zal het kruis ver­schil­lende groepen in Am­ster­dam bereiken. Aller­eerst maakt het kruis een vaar­tocht over het water met een inter­na­tio­nale groep stu­den­ten, waarna het wordt over­ge­no­men door de Portugese pa­ro­chie­ge­meen­schap. Ook in Am­ster­dam is er een nachte­lijke aanbid­ding gedragen door de katho­lie­ke stu­den­ten­hui­zen van het Opus Dei en de Obrecht­kerk.

Op vrij­dag­och­tend vertrekt het kruis naar Hoofd­dorp waar na een gebeds­mo­ment het kruis op missie wordt geno­men de stad in. Na de tour in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal het kruis naar Bisdom Breda gaan.

Wil je bij een van de stops aanwe­zig zijn of meereizen met het kruis, stuur dan een mail naar:

Reserveren

Na de tour van drie weken door Neder­land is het WJD kruis te reserveren voor eigen ac­ti­vi­teiten. Het WJD kruis zal na de tour in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch ver­blij­ven. U kunt het daar ophalen met een eigen busje. Hoe u kunt reserveren wordt nog bekend gemaakt.

Socials

web­si­te: www.wjd.nl
instagram: wereld­jon­ge­ren­da­gen2023
hashtag: #wjd­kruis
facebook: jongkatho­liek
twitter: jongkatho­liek
youtube: JongKatho­liek121

Tour Wereldjongerendagenkruis


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose