Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Projectkoor voor speciale gelegenheden

Vanaf vrijdag 23 september

gepubliceerd: woensdag, 31 augustus 2022

Na de grote vakantie maakt het project­koor zich op voor een nieuwe fees­te­lij­ke vie­ring: het 25-jarig jubileum van het Wil­li­brord­semi­narie. Hou je van zingen? Doe dan zeven weken mee aan de repe­ti­ties en zing maan­dag 14 no­vem­ber 2022 tij­dens de fees­te­lij­ke vie­ring in Heiloo.

Speciale gelegen­he­den

Het project­koor is een li­tur­gisch koor dat enkele keren per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in ons het bisdom, zoals bij­voor­beeld een pries­ter- of diaken­wij­ding. We zingen Latijnse en Neder­lands­ta­lige meerstemmige gezangen maar met een­vou­dige melodieën die een goede en actieve deelname van de gelo­vi­gen aan­moe­di­gen. We zijn geen pro­fes­sio­neel koor maar een groep jonge mensen die door muziek en zang de schoon­heid van ons katho­lie­ke geloof tot uitdruk­king wil brengen.

Repe­ti­ties

Voor­af­gaand aan elke vie­ring waarin we zingen repe­te­ren we weke­lijks gedurende acht weken. Daarna repe­teert het koor een periode niet tot er weer een nieuwe reeks van repe­ti­ties begint. Ie­der­een is vrij om aan te haken bij een repe­ti­tiereeks of er een over te slaan als je min­der tijd hebt. Wel vragen we dat je tenminste vijf van de zeven repe­ti­ties, waar­on­der de generale repe­ti­tie, bij kan wonen om deel te nemen aan de vie­ring waarin we zingen. En dat je alleen deelneemt aan de generale repe­ti­tie als je ook zingt in de vie­ring.

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque

Welkom!

Vind je het leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom!
Neem gerust contact met ons op voor meer in­for­ma­tie of meld je meteen aan zodat je op de hoogte blijft!

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque

Contact en aanmel­den
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose