Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Op bedevaart naar Banneux

gepubliceerd: woensdag, 24 augustus 2022
foto: Arsacal.nl
Op bedevaart naar Banneux

Vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den jaar­lijks mooie bede­vaarten geor­ga­ni­seerd. Op vrij­dag 26 au­gus­tus steken we de grens over naar België, naar de Maagd der Armen in Banneux, voor een bede­vaart t/m dins­dag 30 au­gus­tus.

De bede­vaart wordt geor­ga­ni­seerd door het dio­ce­sance Banneuxcomité. De bede­vaart wordt begeleid door pastores en zorg­me­de­werkers. Er wordt gereisd met een rol­stoelbus en kamers kunnen naar zorg­be­hoef­te wor­den aan­ge­past.

Eén van de hoogte­pun­ten is de Inter­na­tio­nale Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 28 au­gus­tus met als hoofd­cele­brant onze bis­schop, Mgr. Hendriks.

Maagd der Armen

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco. Het bericht dat ze bij haar achterliet is nog steeds actueel.

Elk jaar komen hon­derd­dui­zen­den pelgrims, alleen of in groepen, vooral tij­dens Triduums van de zieken, om Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun lij­den, hun verdriet, hun zoeken toe te ver­trouwen. Ze komen om te ver­trouwen op de Moeder van de Ver­los­ser en om hun ver­trouwen en hun hoop uit te drukken in Hem die de Bron is van alle genade, Jezus Christus.

Zelfs vandaag, zoals ze deed voor Mariette, leidt de Maagd der Armen elke pelgrim uit Banneux op de weg van het bestaan. Ze nodigt hem uit om de han­den te duwen in het water van de Bron, om het ware Leven uit Jezus te putten.

 

Bedevaart Banneux
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose