Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internationale vieringen

Holy Mass in different languages

gepubliceerd: donderdag, 11 augustus 2022

InternationaalIn de zomer­pe­rio­de wordt het bisdom met enige regelmaat bena­derd met de vraag waar een Eucha­ris­tie­vie­ring in een bui­ten­landse taal gevon­den kan wor­den. Maar ook door het jaar heen zijn er velen die graag aan een H.Mis willen deel­ne­men. Om hieraan tegemoet te komen hebben we een over­zicht gemaakt van inter­na­tio­nale vie­rin­gen.

We vermel­den locatie, contactge­ge­vens en een web­pa­gina met actuele in­for­ma­tie. Voor het gemak vermel­den we ook de reguliere Mistij­den - voor zover bekend. Het is altijd ver­stan­dig om de web­si­te van de pa­ro­chie of ge­meen­schap te raadplegen om teleur­stel­ling te voor­ko­men.

 

Holy Mass in different languages

During the summer period, the diocese is regularly contacted with the question of where to find a Eucha­ristic celebration in a foreign language. But also throughout the year there are many people who would like to participate in a Holy Mass. To meet this need, we have compiled an overview of inter­na­tio­nal celebrations.

We list location, contact details and a webpage with current information. For the sake of convenience, we also mention the regular Mass times - as far as known. It is always wise to check the parish or community web­si­te to avoid disappoint­ment.

 

Internationale vieringen

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose