Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes

Woensdag 26 juli t/m dinsdag 8 augustus 2023

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert van woens­dag 26 t/m dins­dag 8 au­gus­tus 2023 een veer­tien­daag­se bus­reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, Portugal. Op de heenweg gaat de reis langs Parijs, Bayonne, Burgos en Fatima; op de terugweg wordt Lourdes aan­ge­daan.

Parijs en Bayonne

Op onze eerste dag maken we een stop in Parijs, waar we de avond op een muzikale wijze zullen door­bren­gen. Meteen een stukje cultuur snuiven. Via een Franse bede­vaarts­plaats reizen we ver­vol­gens door naar het zui­den van Frank­rijk, waar we in Bayonne vlak voor de Spaanse grens zullen over­nach­ten.

Burgos

In Burgos, Noord-Spanje, hebben we een uit­ge­breide stop. Op deze plek zitten families van de Neocatechemunale Weg, een ge­meen­schap binnen de katho­lie­ke kerk die de focus legt op de Bijbel en het onderweg zijn als leer­lin­gen in het geloof. Samen zullen we met hen het geloof vieren, maar we gaan ook lekker actief de hort op. Als we fysiek ons­zelf hebben afgemat, komen we ’s avonds tot rust in de welbekende Avond van Barm­har­tig­heid. Een gebeds­avond, waarin je even de stilte kunt opzoeken en je zorgen of blijd­schap mag uiten.

Fatima

Zo dicht bij Lissabon kunnen we er niet omheen om ook een bezoek aan Fatima te brengen. Een pelgrimsoord waar in 1917 een ver­schij­ning van Maria, de moe­der van Jezus, aan drie her­ders­kin­de­ren was. Een bij­zon­der verhaal, waar je gedurende de reis meer over zult gaan horen.

Lissabon

Uiter­aard stoppen we ook in Lissabon, want daar zijn de wereld­jon­ge­ren­da­gen. Op dins­dag wordt Paus Fran­cis­cus onthaald in deze stad. De drie daarop­volgende dagen zullen steeds beginnen met een Neder­lands ochtend­pro­gramma bestaande uit onder andere een catechese/inlei­ding van één van de Neder­landse bis­schop­pen. Na het ochtend­pro­gramma ben je vrij om de stad in te gaan en aan allerlei festivals mee te doen of culturele hoogte­pun­ten te bezoeken. Op zater­dag lopen we een wandel­tocht naar een groot veld, waar we met één miljoen jon­ge­ren zullen over­nach­ten in de buitenlucht. Een bij­zon­dere erva­ring met een aanbid­ding en lichtjesfes­tijn. Zondag in alle vroegte wordt je hoogst­waar­schijn­lijk al gewekt. De wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den dan af­ge­slo­ten met een Slot­mis met Paus Fran­cis­cus en (heel) veel bis­schop­pen en pries­ters.

Lourdes

Op de terugweg naar Neder­lands maken we hal­ver­wege een stop in de bij­zon­dere plaats Lourdes. Ook daar is Maria ver­sche­nen en jaar­lijks trekken hon­derd­dui­zen­den mensen naar deze plek om gene­zing of nieuwe kracht op te doen Vele won­de­ren zijn hier gebeurd. Maria verscheen aan een boeren­doch­ter genaamd Ber­na­dette. Je kunt haar geboortehuis bezoeken of gewoon over het hei­lig­dom rondlopen. Laat deze bij­zon­dere plek tot je spreken.

Een comfortabele tou­ringcar brengt je naar al deze punten. Dit moet je beleven!

Heb je in­te­res­se en wil je op de hoogte gehou­den wor­den van de reis? Stuur een mailtje naarGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het WereldjongerendagenkruisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose