Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes

Woensdag 26 juli t/m dinsdag 8 augustus 2023

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert van woens­dag 26 t/m dins­dag 8 au­gus­tus 2023 een veer­tien­daag­se bus­reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, Portugal. Op de heenweg gaat de reis langs Parijs, Bayonne, Burgos en Fatima; op de terugweg wordt Lourdes aan­ge­daan.

Parijs en Bayonne

Op onze eerste dag maken we een stop in Parijs, waar we de avond op een muzikale wijze zullen door­bren­gen. Meteen een stukje cultuur snuiven. Via een Franse bede­vaarts­plaats reizen we ver­vol­gens door naar het zui­den van Frank­rijk, waar we in Bayonne vlak voor de Spaanse grens zullen over­nach­ten.

Burgos

In Burgos, Noord-Spanje, hebben we een uit­ge­breide stop. Op deze plek zitten families van de Neocate­che­mu­nale Weg, een ge­meen­schap binnen de katho­lie­ke kerk die de focus legt op de Bijbel en het onderweg zijn als leer­lin­gen in het geloof. Samen zullen we met hen het geloof vieren, maar we gaan ook lekker actief de hort op. Als we fysiek ons­zelf hebben afgemat, komen we ’s avonds tot rust in de welbekende Avond van Barm­har­tig­heid. Een gebeds­avond, waarin je even de stilte kunt opzoeken en je zorgen of blijd­schap mag uiten.

Fatima

Zo dicht bij Lissabon kunnen we er niet omheen om ook een bezoek aan Fatima te brengen. Een pelgrimsoord waar in 1917 een ver­schij­ning van Maria, de moe­der van Jezus, aan drie her­ders­kin­de­ren was. Een bij­zon­der verhaal, waar je gedurende de reis meer over zult gaan horen.

Lissabon

Uiter­aard stoppen we ook in Lissabon, want daar zijn de wereld­jon­ge­ren­da­gen. Op dins­dag wordt Paus Fran­cis­cus onthaald in deze stad. De drie daarop­volgende dagen zullen steeds beginnen met een Neder­lands ochtend­pro­gramma bestaande uit onder andere een catechese/inlei­ding van één van de Neder­landse bis­schop­pen. Na het ochtend­pro­gramma ben je vrij om de stad in te gaan en aan allerlei festivals mee te doen of culturele hoogte­pun­ten te bezoeken. Op zater­dag lopen we een wandel­tocht naar een groot veld, waar we met één miljoen jon­ge­ren zullen over­nach­ten in de buitenlucht. Een bij­zon­dere erva­ring met een aanbid­ding en lichtjesfes­tijn. Zondag in alle vroegte wordt je hoogst­waar­schijn­lijk al gewekt. De wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den dan af­ge­slo­ten met een Slot­mis met Paus Fran­cis­cus en (heel) veel bis­schop­pen en pries­ters.

Lourdes

Op de terugweg naar Neder­lands maken we hal­ver­wege een stop in de bij­zon­dere plaats Lourdes. Ook daar is Maria ver­sche­nen en jaar­lijks trekken hon­derd­dui­zen­den mensen naar deze plek om gene­zing of nieuwe kracht op te doen Vele won­de­ren zijn hier gebeurd. Maria verscheen aan een boeren­doch­ter genaamd Ber­na­dette. Je kunt haar geboor­te­huis bezoeken of gewoon over het hei­lig­dom rondlopen. Laat deze bij­zon­dere plek tot je spreken.

Een comfortabele tou­ringcar brengt je naar al deze punten. Dit moet je beleven!

Heb je in­te­res­se en wil je op de hoogte gehou­den wor­den van de reis? Stuur een mailtje naar


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose