Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes

Woensdag 26 juli t/m dinsdag 8 augustus 2023

gepubliceerd: dinsdag, 12 juli 2022

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert van woens­dag 26 t/m dins­dag 8 au­gus­tus 2023 een veer­tien­daag­se bus­reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon, Portugal. Op de heenweg gaat de reis langs Parijs, Bayonne, Burgos en Fatima; op de terugweg wordt Lourdes aan­ge­daan.

Parijs en Bayonne

Op onze eerste dag maken we een stop in Parijs, waar we de avond op een muzikale wijze zullen door­bren­gen. Meteen een stukje cultuur snuiven. Via een Franse bede­vaarts­plaats reizen we ver­vol­gens door naar het zui­den van Frank­rijk, waar we in Bayonne vlak voor de Spaanse grens zullen over­nach­ten.

Burgos

In Burgos, Noord-Spanje, hebben we een uit­ge­breide stop. Op deze plek zitten families van de Neocatechemunale Weg, een ge­meen­schap binnen de katho­lie­ke kerk die de focus legt op de Bijbel en het onderweg zijn als leer­lin­gen in het geloof. Samen zullen we met hen het geloof vieren, maar we gaan ook lekker actief de hort op. Als we fysiek ons­zelf hebben afgemat, komen we ’s avonds tot rust in de welbekende Avond van Barm­har­tig­heid. Een gebeds­avond, waarin je even de stilte kunt opzoeken en je zorgen of blijd­schap mag uiten.

Fatima

Zo dicht bij Lissabon kunnen we er niet omheen om ook een bezoek aan Fatima te brengen. Een pelgrimsoord waar in 1917 een ver­schij­ning van Maria, de moe­der van Jezus, aan drie her­ders­kin­de­ren was. Een bij­zon­der verhaal, waar je gedurende de reis meer over zult gaan horen.

Lissabon

Uite­raard stoppen we ook in Lissabon, want daar zijn de wereld­jon­ge­ren­da­gen. Op dins­dag wordt Paus Fran­cis­cus onthaald in deze stad. De drie daarop­volgende dagen zullen steeds beginnen met een Neder­lands ochtend­pro­gramma bestaande uit onder andere een catechese/inlei­ding van één van de Neder­landse bis­schop­pen. Na het ochtend­pro­gramma ben je vrij om de stad in te gaan en aan allerlei festivals mee te doen of culturele hoogte­pun­ten te bezoeken. Op zater­dag lopen we een wandel­tocht naar een groot veld, waar we met één miljoen jon­ge­ren zullen over­nach­ten in de buitenlucht. Een bij­zon­dere erva­ring met een aanbid­ding en lichtjesfes­tijn. Zondag in alle vroegte wordt je hoogst­waar­schijn­lijk al gewekt. De wereld­jon­ge­ren­da­gen wor­den dan af­ge­slo­ten met een Slotmis met Paus Fran­cis­cus en (heel) veel bis­schop­pen en pries­ters.

Lourdes

Op de terugweg naar Neder­lands maken we halverwege een stop in de bij­zon­dere plaats Lourdes. Ook daar is Maria ver­sche­nen en jaar­lijks trekken hon­derd­dui­zen­den mensen naar deze plek om gene­zing of nieuwe kracht op te doen Vele won­de­ren zijn hier gebeurd. Maria verscheen aan een boeren­doch­ter genaamd Ber­na­dette. Je kunt haar geboortehuis bezoeken of gewoon over het hei­lig­dom rondlopen. Laat deze bij­zon­dere plek tot je spreken.

Een comfortabele tou­ringcar brengt je naar al deze punten. Dit moet je beleven!

Heb je in­te­res­se en wil je op de hoogte gehou­den wor­den van de reis? Stuur een mailtje naarGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace Fotoreportage
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - TestifyBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose