Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sacramentsprocessie door centrum Amsterdam

gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022

Zondag 19 juni was het ein­de­lijk weer moge­lijk: de sacra­ments­pro­ces­sie in Am­ster­dam trok uit na een fees­te­lij­ke hoogmis in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht in Am­ster­dam. De pro­ces­sie had een bij­zon­der tintje doordat de Syrisch-Orthodoxe aarts­bis­schop erbij was, op de dag waarop zijn ge­meen­schap de Armeense genocide her­dacht.

Syrisch-Orthodox

Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe kerk van Antiochië in Neder­land nam samen met de pries­ter van de Syrisch orthodoxe kerk Abuna Saliba Antonios deel aan de pro­ces­sie en sprak de gelo­vi­gen na de zegen met het heilig sacra­ment toe, waarna beide gees­te­lij­ken in het Aramees een gees­te­lijk lied zongen. Tot besluit hebben de aarts­bis­schop en Mgr. Hendriks samen de zegen gegeven.

Al vele jaren delen de Latijnse Rooms katho­lie­ken de kerk met de Syrisch-Orthodoxen, die na het vertrek van de Re­demp­to­risten eige­naar gewor­den zijn. We zijn dank­baar voor de goede samen­wer­king al gedurende zoveel jaren.

De Armeense genocide was de eerste genocide (volkerenmoord) van de twin­tigste eeuw en heeft zo’n an­der­half miljoen chris­te­nen in de streken van Klein-Azië het leven gekost.

Wie waren er?

Rector kanun­nik Rafael Ojeda con­ce­le­breerde samen met pries­ter Eugen Graas, die de avond tevoren in Am­ster­dam was aan­ge­ko­men om daar zijn dienst te beginnen in de kerk en de ge­meen­schap die door pries­ters van de prelatuur van het Opus Dei wordt ver­zorgd.

Naast gelo­vi­gen van allerlei culturele ach­ter­gron­den, waren de zusters mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde (zusters van Moeder Teresa) aanwe­zig, evenals toegewijde zusters van de Emmanuëlge­meen­schap, ver­te­gen­woor­digers van het Legioen van Maria, de kin­de­ren van de eerste heilige communie in hun bruidjes-jurken, heralds of the gospel en anderen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose