Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijding aan Maria voor kinderen

Zaterdag 2 juli - 12.00 uur - Bedevaartkapel Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 8 juni 2022

Naast het pro­gram­ma voor vol­was­se­nen ter voor­be­rei­ding op de Toewij­ding aan Maria, wordt er tevens een pro­gram­ma aan­ge­bo­den waar­mee speciaal kin­de­ren zich kunnen voor­be­rei­den op de toe­wij­ding op zater­dag 2 juli in Heiloo.

Het pro­gram­ma bestaat uit twaalf korte video's die in een Whatsapp-groep dage­lijks wor­den gedeeld vanaf maan­dag 20 juni. Op zater­dag 2 juli zullen de kin­de­ren ver­vol­gens de toe­wij­ding doen tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring van 12.00 uur in de Bede­vaart­ka­pel op het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Daarna is er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten. Ie­der­een kan zelf iets mee­ne­men als lunch om te delen.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose