Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez

Zaterdag 11 juni - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 6 juni 2022

Op zater­dag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot pries­ter wor­den gewijd in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem. De plech­tig­heid vangt om 10.30 uur aan. het Dio­ce­saan Project­koor zal aan deze vie­ring muzikaal mede­wer­king verlenen.

Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd om bij deze bij­zon­dere vie­ring aanwe­zig te zijn.
Wilt u in het bij­zon­der voor Jaider bid­den in deze laatste weken van voor­be­rei­ding?

Details

datum: Zater­dag 11 juni 2022
tijd: 10.30 uur - aan­vang Eucha­ris­tie­vie­ring
vanaf 09.45 uur - gelegen­heid het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen
adres: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem
betaald parkeren moge­lijk naast de ka­the­draal

Korte levens­be­schrij­ving

Jaider Chantre SánchezIk ben Jaider Chantre Sánchez. Ik ben in 1987 geboren in het mooie land Colombia, dat bekend staat om zijn heer­lijke koffie. Mijn vader is koffieboer, net als mijn oudste broer. Ik heb nog twee andere broers en ben zelf de jongste van het gezin.

Ik heb na de middel­ba­re school eerst een jaar psycho­lo­gie gestu­deerd, maar toen ervoer ik de roe­ping om God te dienen. Ik werd via de con­gre­ga­tie waar ik bij kwam uitgezon­den naar Neder­land en ging daar filo­so­fie en theo­lo­gie stu­de­ren. Het grootste deel van mijn oplei­ding heb ik op het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van ons bisdom gevolgd.

Na de studie ben ik eerst nog een paar jaar terug naar Colombia geweest en later kwam ik in Frank­rijk terecht. Dankzij Mgr. Hendriks kreeg ik ver­vol­gens de kans om weer terug te komen naar Neder­land. Dat vond ik heel fijn, want in Neder­land heb ik mijn studie gedaan en hier voel ik mij thuis.

Als diaken ben ik werk­zaam ik de regio IJmond -Noord die bestaat uit de pa­ro­chies Heems­kerk, Castricum, Uitgeest, Velsen Noord, Beverwijk en Wijk aan Zee.

Video

De vie­ring zal ook be­schik­baar zijn via live­stream voor diegenen die niet fysiek aanwe­zig kunnen zijn.

 

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo Haarlem

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose