Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Evensong for the Queen

Zaterdag 4 juni - 17.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022

Capella Nicolai

De Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam viert het 70-jarig rege­rings­jubi­leum van de Britse koningin Elizabeth met een in­druk­wek­kende Evensong op zater­dag 4 juni, in de kerk tegen­over het Centraal Station, om 17.00 uur.

De Britse Evensong-traditie wordt iedere zater­dag in ere gehou­den in de basiliek, door de pro­fes­sio­nele koren en de oor­spron­ke­lijk Engelse dirigent Giles Brightwell. Hij is opgeleid in de ka­the­draal van Durham, maakte furore in ver­schil­lende ka­the­dralen in de VS en heeft nu de Am­ster­damse basiliek als thuisbasis. Muziekliefhebbers roemen de kwali­teit van de muziek in de Nicolaas­kerk, waar regel­ma­tig opnames wor­den gemaakt voor tv.

Speciaal van­wege het unieke rege­rings­jubi­leum heeft het hoog aange­schre­ven koor The Chorale werken ingestu­deerd van bekende Britse com­po­nisten. Deze extra fees­te­lij­ke Evensong wordt voor de gelegen­heid af­ge­slo­ten met het Britse volks­lied.

Toegang (als altijd in de Nicolaas­basi­liek) is gratis.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose