Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe SamenKerk verkrijgbaar

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2022

SamenKerk Juni 2022Vanaf komend weekend is het nieuwste nummer van SamenKerk in uw paro­chie­kerk (gratis) verkrijg­baar. Neem een exemplaar mee, of lees ‘m op deze web­si­te.

In dit pinkster­num­mer onder andere:

  • Juni is feest­maand: Na het Pinkster­feest dit weekend vieren we de ko­men­de zon­da­gen enkele be­lang­rijke ker­ke­lijke feesten. Welke zijn dat? En wat vieren we?
  • Eind juni en begin juli gedenken we - in Alkmaar en Brielle - dat het dit jaar 450 jaar gele­den is dat de heilige Mar­te­la­ren van Gorcum en de Mar­te­la­ren van Alkmaar in Opstands­jaar 1572 wer­den gedood
  • Studeren en wonen in een katho­liek stu­den­tenhuis? Ons bisdom telt er vier, één in Haar­lem en drie in Am­ster­dam
  • Synode 2021-2023: de bisdomfase van de Synode is afgerond met een bij­een­komst op 15 mei. Hoe nu ver­der?
  • Zonder de creatieve inzet van vrij­wil­li­gers geen kerk: de ene (in Am­ster­dam) houdt via de web­si­te en social media contact met de buiten­we­reld en de ander (in Venhuizen) on­der­houdt de oecu­me­nische contacten
  • ‘Wat ik u zeggen wil’ van onze bis­schop
  • En nog veel meer... zoals een pau­se­lijke verras­sing!

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose