Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missionaire Parochie op Kathedraal TV

Online boekpresentatie - dinsdag 24 mei - 15.30 uur

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022

Op 24 en 25 maart 2022 was de Con­fe­ren­tie over de Missio­naire Pa­ro­chie met James Mallon in Breda. Ook veel gelo­vi­gen uit ons bisdom hebben daar nieuwe energie en in­spi­ra­tie opgedaan! Om deze spirit te onder­steunen, heeft Ka­the­draal TV in een aparte playlist speciale con­tent gemaakt en geplaatst over de Missio­naire Pa­ro­chie.

Zie daar bij­voor­beeld hoe mede­wer­kers van de con­fe­ren­tie hun droom voor de pa­ro­chies delen. En bin­nen­kort zal zelfs een inter­view van Quirien met James Mallon ver­schij­nen!

Eerder zal ook een ander bij­zon­der ver­slag volgen, name­lijk van de boek­pre­sen­ta­tie van het nieuwe boek van James Mallon. Op dins­dag 24 mei om 15.30 uur zal vanuit Hoofd­dorp de live­stream wor­den ver­zorgd. Onder lei­ding van Leo Feijen gaan meer­dere sprekers uit het pa­ro­chie­le­ven in gesprek over de materie. Dus voor alle gelo­vi­gen die de Missio­naire Pa­ro­chie waar willen maken: stay tuned and keep the spirit up!

 

 

Meer in­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose