Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vredeskerk krijgt uniek beeld Heilige Jacobus

gepubliceerd: dinsdag, 25 januari 2011

Op zater­dag 19 februari om 10.00 uur wordt in de kerk van Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede (‘Vredes­kerk’) in de Am­ster­damse Pijp een nieuw beeld van de Heilige Jacobus ont­huld en ingewijd. Jacobus was één van de twaalf apos­te­len, en is de bescherm­hei­lige van pelgrims.

Ook vanuit Am­ster­dam ver­trek­ken jaar­lijks tien­tal­len pelgrims naar zijn graf in Santiago de Compostela. Met dit beeld in de Vredes­kerk wordt in Am­ster­dam een oude traditie in ere her­steld. Pelgrims die dit jaar op weg gaan kunnen bovendien op deze ochtend de speciale pelgrims­ze­gen krijgen.

Herman van Elteren in zijn atelier met het beeld van de Heilige Jacobus in wording (juli 2010)De pelgrims­tocht naar Santiago de Compostela in het Noordwesten van Spanje trekt ieder jaar meer belang­stel­len­den. Kwamen er in 1985 nog zo’n 2500 pelgrims in Santiago aan, in 2009 is dat aantal gestegen naar 145.900. Ook fiets- en voet­tochten naar Assisi, Rome en zelfs Jeru­za­lem kunnen rekenen op een grotere belang­stel­ling. De pelgrims komen overal vandaan, uit de hele wereld, ook uit Neder­land, en dus ook uit Am­ster­dam.

Voor vrijwel alle pelgrims is hun pelgrims­tocht een in­druk­wek­kende erva­ring. En voor velen ook een sterk spi­ri­tu­ele en reli­gi­euze erva­ring.

Eenmaal thuis geko­men is het niet altijd even mak­ke­lijk om de draad van het gewone leven weer op te pakken en om de erva­ringen van de pelgrims­tocht een plaats te geven. Reden waarom enkele pa­ro­chi­anen – zelf pelgrim – het ini­tia­tief geno­men hebben om in de Vredes­kerk een beeld te plaatsen van de Heilige Jacobus.

Nieuw beeld op ‘eeuwen­oud’ zand

Beel­dend kunste­naar Herman van Elteren (1928) is gevraagd om het beeld van Jacobus vorm te geven. Het is de bedoeling dat deze plek – let­ter­lijk – draag­vlak krijgt met zand dat pelgrims van hun tocht mee terug nemen. Zand van de route waarin miljoenen voetafdrukken zijn achter­ge­la­ten en dat pelgrims uit alle lan­den met elkaar in verbin­ding brengt.

Bij de wij­ding op 19 februari zullen de eerste mee­ge­brachte zakjes zand rond de voeten van Jacobus wor­den uitgestrooid in de grote Jakobsschelp, symbool van de pelgrims­tocht naar Santiago.

Bovendien krijgen pelgrims die dit jaar op weg gaan van pastor Pierre Valke­ring de speciale pelgrims­ze­gen.

Meer in­for­ma­tie:

Anke Jansen:
06 – 29 22 84 94 of
email jacobusinde­vre­des@kpnmail.nl

Pastor Pierre Valke­ring:
email p.valke­ring@planet.nl

Ont­hul­ling en wij­ding beeld Heilige Jacobus:

Zater­dag 19 februari 2011, aan­vang 10.00 uur
RK Pa­ro­chie Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede
Vredes­kerk­plein 1 (v.h. Pijnacker­straat 11)
www.amster­dam.vredes­kerk.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose