Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerbetoon aan Julianazusters

Tentoonstelling ‘Zorg uit handen’

gepubliceerd: maandag, 23 mei 2022

Op het be­zin­nings­park van het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo - de grootste Mariale bede­vaart­plaats in Neder­land - ligt het monu­mentale Juliana­kloos­ter. Vandaag de dag is in het klooster­ge­bouw het Gas­ten­huis Onze Lieve Vrouw ter Nood geves­tigd. Maar vanaf de jaren ’40 tot aan de jaren 90 van de vorige eeuw stond het vooral bekend als het moe­derhuis van de Julianazusters, die ook wel ‘Juliaantjes’ wer­den genoemd.

In 2004 verlieten de zusters op leef­tijd hun geliefde moe­derhuis. Anno nu is voor de con­gre­ga­tie de laatste fase van vol­tooi­ing aangebroken. Een aan­lei­ding voor het hei­lig­dom om een per­ma­nente ten­toon­stel­ling over de Julianazusters te or­ga­ni­se­ren. Vanaf 28 mei keert het verhaal van de Julianazusters terug in het Juliana­kloos­ter in Heiloo.

Maat­schap­pe­lijk werkers

De Julianazusters ston­den aan de wieg van wat nu maat­schap­pe­lijk werk wordt genoemd. Al vanaf 1914 zetten zij zich in voor gezins­zorg, wijk­zorg en later ook voor kraam­zorg. Het harde werken van de zusters was onlosmake­lijk verbon­den met hun ge­loofs­le­ven. Vanuit een diep geloof zetten zij zich in voor de liefde­werken, daad van naasten­liefde.

Eerbe­toon

De ten­toon­stel­ling ‘Julianazusters: Zorg uit han­den’ is een eerbe­toon aan de vrouwen achter de reli­gi­euze con­gre­ga­tie Liefdezusters van de H. Juliana van Falconieri, ofwel: de Julianazusters. Aan de hand van tien­tal­len foto’s en per­soon­lijke verhalen van de Julianazusters wordt hun werk en leven ge­pre­sen­teerd.

Opening en bezichti­ging

Vrij­dag 27 mei om 15.00 uur opent de bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, mon­seig­neur J.W.M. Hendriks, de ten­toon­stel­ling. Na de ope­ning staan de deuren van het Juliana­kloos­ter elke tweede en vierde zater­dag van de maand open, tussen 10.00-12.00 uur en 14.30-17.00 uur, voor ie­der­een die de ten­toon­stel­ling wil bezich­tigen. Tijdens de open­stel­lings­da­gen is ook de do­cu­mentaire 'De Juliaantjes' (2015) van Verhalis te bekijken.

Toegang is gratis, donaties zijn welkom.

Details

datum: vanaf zater­dag 28 mei
elke tweede en vierde zater­dag van de maand
tijd: tussen 10.00 en 12.00 uur
tussen 14.30 en 17.00 uur
locatie: Gas­ten­huis Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, Heiloo

Impressie

Foto's van Mary Brommer Fotografie Alkmaar-Petten.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose