Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke Kathedralen en Basiliekendag

Zaterdag 21 mei - 12.30 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022
foto: Wim Koopman
Landelijke Kathedralen en Basiliekendag

Op ini­tia­tief van de ple­baan Vincent Blom van de Bossche Sint-Jans­kathe­draal en pastoor Eric Fennis van de Am­ster­damse Nicolaas­basi­liek, vindt op zater­dag 21 mei een lan­de­lijke Ka­the­dralen en Basilieken­dag plaats.

Beide kerken vieren een bij­zon­der jaar. In Den Bosch bestaat de Sint-Jan 800 jaar en in Am­ster­dam is het hele jaar gewijd aan de figuur van St. Nicolaas. Dit jaar zal de dag plaats­vin­den in Den Bosch.

Ka­the­dralen en Basilieken

In het verle­den is er wel eens een derge­lijk dag geweest, maar als teken van verbin­ding en ont­moe­ting na twee jaren van beper­kingen, hebben de beide pastoors de collega kerken en hun vrij­wil­li­gers uit­ge­no­digd voor een lan­de­lijk dag. Ka­the­dralen en Basilieken hebben een bij­zon­dere bete­ke­nis in de ver­schil­lende bis­dom­men en zijn veelal de kerken met een bij­zon­dere uit­stra­ling en een leven­dige ge­meen­schap.

Pro­gram­ma

De dag begint om 12.30 uur met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met zang van het koor Deo Sacrum uit Delft. Plebaan Blom zal de hoofd­cele­brant zijn en pastoor Fennis zal de homilie ver­zorgen.

In de mid­dag is er een lezing over de Sint-Jans­kathe­draal en zijn er rond­lei­dingen.

Om 17.00 uur ein­digt de dag met een Evensong ver­zorgt door leden van het ka­the­drale koor van de Sint-Jan. In deze vie­ring zal de bis­schop van Den Bosch Mgr. Gerard de Korte voor­gaan.

Meer in­for­ma­tie

Basiliek van de H.Nicolaas
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose