Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Stripverhaal Martelaren van Gorcum

Precies 450 jaar geleden

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2022

‘De Tijde­lijke Dood’ is het strip­ver­haal over de gebeur­te­nissen in 1572 die leid­den tot de dood van de Mar­te­la­ren van Gorcum. Het door Geert de Sutter getekende strip­ver­haal is voor het eerst online voor een breed publiek be­schik­baar.

Dit jaar is het precies 450 jaar gele­den dat in Brielle negen­tien gees­te­lij­ken die wij kennen als de Mar­te­la­ren van Gorcum hun leven gaven. Het Bede­vaarts­oord Brielle wil daar dit jaar op een bij­zon­dere wijze bij stil­staan.

Het bede­vaartseizoen is geopend op zater­dag 14 mei met een pontificale hoogmis met mgr. Woorts en mgr. Van den Hende.

Vie­rin­gen

Vanaf 15 mei tot 31 au­gus­tus is de bede­vaarts­kerk geopend op dins­dag t/m vrij­dag 13.00-17.00 uur en op zater­dag en zon­dag 13.00-16.00 uur. In de agenda op de web­si­te zijn de vie­rin­gen op het hei­lig­dom vermeld en de pries­ters die cele­brant zijn. Voor­af­gaand aan de vie­ring van de Eucha­ris­tie om 14.00 uur is het moge­lijk het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen.

Strip­ver­haal

Het strip­ver­haal kan als pdf wor­den gedownload. Let op: het is een groot bestand (38MB).

(bron: Bisdom Rotter­dam)

Voor­beeld­pa­gina's
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose