Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Open Kloosterdag - Dit zijn wij!

Zondag 15 mei zetten 25 kloosters hun deuren open

gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022

Alweer voor de tiende maal wordt Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 25 kloosters zetten zon­dag 15 mei 2022 hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat reli­gi­eus leven een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij willen tonen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven.

Dit zijn wij!

Dit zijn wij! Is het thema van deze Open Klooster­dag. De zusters, paters en broe­ders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor staan. Ze ver­tellen waarom zij kiezen voor een leven als reli­gi­eus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wij­den aan mensen en aan God.

Gevarieerde pro­gram­ma’s

Elk deel­ne­mend klooster biedt een eigen pro­gram­ma variërend van exposities, rond­lei­dingen, gesprekken met reli­gi­euzen en de moge­lijk­heid om mee te vieren en te bid­den. De ont­moe­ting met de reli­gi­euzen en hun spiri­tua­li­teit staat centraal tij­dens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Heilig­ver­kla­ring Titus Brandsma

Op 15 mei wordt in Rome, naast enkele anderen, pater Titus Brandsma heiligverklaard. De Neder­landse pater karmeliet Titus Brandsma is voor velen een in­spi­ra­tie­bron, niet alleen voor heden­daag­se karmelieten, maar ook voor veel andere mensen, waar­on­der reli­gi­euzen. Op deze bij­zon­dere dag zal een aantal kloosters tij­dens de Open Klooster­dag stil­staan bij deze heilig­ver­kla­ring en bij wat Titus Brandsma ons in deze tijd te zeggen heeft.

In ons bisdom

In Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam doen dit jaar drie klooster mee met Open Klooster­dag.

Kleine Zusters van Jezus, IJburg, Am­ster­dam

Kleine Zusters van Jezus, IJburg, AmsterdamDe Kleine Zusters van Jezus wonen in een ap­par­te­ment op IJburg, Am­ster­dam. Het huis is niet geopend tij­dens deze Open Klooster­dag. Wel kunt u deze dag via deze web­si­te een video bekijken van de beide zusters. Op 15 mei wordt ook Charles de Foucauld Heilig verklaard. De stichteres van de con­gre­ga­tie van de Kleine Zusters van Jezus was zeer geïnspireerd door Charles de Foucauld en de zusters staan in zijn traditie. In de video ver­tellen de beide zusters uit Am­ster­dam over hoe de spiri­tua­li­teit van Charles de Foucauld hen inspireert en hoe zij daar in hun dage­lijks leven vorm aan geven.

Adelbert­ab­dij, Egmond-Binnen

Adelbertabdij, Egmond-BinnenIn een prach­tig klooster met kerk, abdij­win­kel en gas­ten­huis te Egmond-Binnen wonen en leven monniken volgens de regel van de heilige monniks­va­der Bene­dic­tus van Nursia. Op zon­dag 15 mei zetten zij in het kader van Open Klooster­dag hun deuren open voor een bezoek en nadere kennis­ma­king.

Klooster Casella, Hilversum

Klooster Casella, HilversumCasella is een klooster­ge­meen­schap gericht op stilte, gebed en gast­vrij­heid. Centraal staat het liefde­vol sa­men­le­ven in relatie met elkaar en met God. Wij bie­den een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ont­moe­ting. Voel je welkom en kom naar onze in­spi­re­rende plaats in de Hilversumse bossen!

Pro­gram­ma

15.00 uur - Samen in gesprek over teksten van Au­gus­ti­nus
16.00 uur - Tijd voor ont­moe­ting bij koffie/thee
16.30 uur - Af­slui­ten­de vie­ring

Meer in­for­ma­tie en kloosters buiten Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose