Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst jongeren- en gezinspastoraat

Zondag 22 mei - 9.30 uur - Haarlem

gepubliceerd: zondag, 8 mei 2022

Speciaal voor het pas­to­raat voor jon­ge­ren en ge­zin­nen wordt op zon­dag 22 mei 2022 een net­werk­bij­een­komst gehou­den in Haar­lem. De dag bestaat uit ver­schil­lende onder­de­len en duurt van 9.30 tot 15.00 uur.

Hoe doen anderen het (na)vormsel-, tiener- en jon­ge­ren­werk binnen of buiten een familie­zon­dag? De net­werk­bij­een­komsten zijn bedoeld om te leren en sparren met anderen om het jon­ge­ren­werk te verbe­te­ren. In de editie op zon­dag 22 mei willen we in het bij­zon­der aan­dacht beste­den aan de familie­zon­dagen, die in het bisdom steeds meer een plek krijgen in ver­schil­lende regio’s.

In de ochtend schuif je aan bij de familie­zon­dag van Haar­lem. Een drie uur durend pro­gram­ma met Mis, catechese per leef­tijds­groep en een potluck lunch. Neem je ook iets mee?

Om 12.30 uur starten we ons eigen inhou­de­lijke gedeelte met Marleen en Jeroen van het gezins­pas­to­raat. Zij ver­tellen kort over de visie achter de familie­zon­dagen, maar je gaat vooral met elkaar in gesprek hoe je de catechese en groepsbin­ding onder jon­ge­ren kunnen ver­ster­ken.

Bij veel mensen leeft de vraag hoe hou­den we de tieners na het vormsel betrokken. Mooi dat er wensen zijn voor een navormsel­tra­ject. Dit kan binnen of buiten de familie­zon­dag plek krijgen, maar welk ma­te­ri­aal gebruik je? Resurrexit biedt ver­schil­lend ma­te­ri­aal, daar gaan we ge­za­men­lijk naar kijken.

Pro­gram­ma

9.30 uur H. Mis in de St. Joseph­kerk
10.45 uur Diverse pro­gram­ma's in leef­tijds­groepen
11.35 uur Start Lunch (op potluck basis, ie­der­een neemt iets te eten mee om te delen)
12.15 uur Afsluiten Familie­zon­dag & samen opruimen
12.30 uur Pro­gram­ma net­werk­bij­een­komst
15.00 uur Afslui­ting

Details

datum: zon­dag 22 mei
tijd: van 9.30 tot 15.00 uur
locatie: Sint Joseph­kerk, Jans­straat 43, Haar­lem
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/mis­sio­na­ry-school/net­werk­bij­een­komst-22-mei

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose