Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Informatiebord onthuld en gezegend

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: maandag, 25 april 2022

Op 24 april werd op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood een nieuw infobord ont­huld. De illus­tra­tie op het bord werd in opdracht door illustrator Jedi Noorde­graaf (Studio Vandaar) voor het hei­lig­dom gemaakt. In aanwe­zig­heid van vrij­wil­li­gers, mede­wer­kers en bezoekers werd het in­for­ma­tiebord op de Zondag van Barm­har­tig­heid ont­huld en inge­ze­gend.

Illustrator Jedi Noorde­graaf illustreerde voor de in­for­ma­tieve platte­grond alle locaties en facili­teiten van het hei­lig­dom op een eigen­tijdse en hel­dere wijze. Ook tekende hij tien­tal­len mensen en besteedde hij veel aan­dacht aan de ver­schil­lende bomen en ander groen van het park. Hij maakte voor de teke­ning speciaal gebruik van een oblique per­spec­tief, om een ruimte­lijk beeld te creëren en de teke­ning in balans te hou­den. Het in­for­ma­tiebord is uitge­voerd in duur­zaam hout en is tij­dens ope­ningstij­den van het park te bewon­de­ren bij theehuis het Oesdom.

Meimaand ~ Maria­maand

U bent van harte welkom om het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te bezoeken. De mei­maand ~ Maria­maand is bij uitstek een mooie aan­lei­ding om Maria een bezoek te brengen, te wan­de­len in het park en een mo­ment stil te staan en tot rust te komen bij Maria.

 • Het park is open van 8.30 tot 19.30 uur
 • Het Oesdom is geopend:
  zon­dag van 11.30 tot 16.30 uur
  Andere dagen van 10.30 tot 16.30 uur
 • Op zon­dag zijn er H.Missen om 9.00, 10.30 en 16.00 uur
  Op maan­dag t/m zater­dag is er een H.Mis om 12.00 uur
  Op vrij­dag is er aanbid­ding van 15.00 tot 18.00 uur
  Dage­lijks is er biecht­gele­gen­heid van 14.00 tot 15.30 uur
 • meer info: www.olvter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose