Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Toewijding aan Maria

gepubliceerd: woensdag, 20 april 2022

Toewijding aan MariaMet een serie bij­een­komsten in Heiloo (of online) en een dage­lijkse zelfstudie kunnen geïn­te­res­seer­den zich bin­nen­kort voor­be­rei­den op de toe­wij­ding aan Maria volgens de methode van Louis-Marie Grignion de Montfort - Door Maria tot Jezus. De voor­be­rei­ding op de toe­wij­ding aan de H. Maagd Maria zal wor­den gedaan volgens het boek De Ware Gods­vrucht.

Intro­duc­tie­bij­een­komst dins­dag 17 mei

Op dins­dag­avond 17 mei zullen zuster Castissima en pater Gerard Wijers de methode van Grignion de Montfort introduceren en toelichten. Ook mensen die twijfelen of de toe­wij­ding iets voor hen is, zijn van harte welkom bij deze intro­duc­tie­bij­een­komst.

Start voor­be­rei­ding op don­der­dag 26 mei

Vanaf don­der­dag 26 mei zal zuster Castissima gedurende der­tig dagen van voor­be­rei­ding steeds de inlei­ding van de dag sturen met audio in de Whatsapp-groep of per e-mail. Daar­naast zijn er weke­lijkse bij­een­komsten op de dins­dag­avond in de Engelen­zaal van het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Deze bij­een­komsten kunnen ook online gevolgd wor­den.

H.Mis en toe­wij­ding op zater­dag 25 juni

De toe­wij­ding zal op zater­dag 25 juni wor­den gedaan tij­dens een H. Mis op zater­dag 25 juni. De details over de H.Mis hangen af van het aantal mensen dat meedoet en zich wil toewij­den.

Pro­gram­ma

Dins­dag 17 mei
19.30 tot 21.00 uur

Intro­duc­tie­bij­een­komst

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Inlei­ding (1-60)
  • Wat is een toe­wij­ding
  • Wie was Montfort
  • Hoe zien de der­tig dagen en de gebe­den eruit
  • Wat gaan we bereiken
  • De Bij­zon­dere plaats van Maria in Gods Heils­plan
 • Pater Wijers: De vijf waar­he­den (61-90)
Dins­dag 24 mei
19.30 tot 21.00 uur

Bij­een­komst

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Criteria om de ware Gods­vrucht te on­der­schei­den (91-110)
 • Pre­sen­ta­tie Michelle: De volmaakte hernieu­wing van de doop­be­lof­ten (120-132)
Donder­dag 26 mei
(geen bij­een­komst)

Start toe­wij­ding (30 dagen)

 • Zelfstudie op de inlei­ding van de dag met audio via Whatsapp-groep of per e-mail
Dins­dag 31 mei
19.30 tot 21.00 uur

Bij­een­komst

 • Michelle : De acht motieven (134-174)
 • (P. Diego, IVE): Het Maria geheim
Dins­dag 7 juni
19.30 tot 21.00 uur

Bij­een­komst

 • Pre­sen­ta­tie Zr. Castissima: Bijbelse figuren en de vijf liefde­diensten (184-212)
 • P. Wijers: De won­der­lijke effecten (213-225)
Dins­dag 14 juni
19.30 tot 21.00 uur

Bij­een­komst

 • Pre­sen­ta­tie Elize: Samen­vat­ting van de eerste hoofd­stukken +
 • De uiter­lijke en inner­lijke praktijken (226-265)
Dins­dag 21 juni
19.30 tot 21.00 uur

Bij­een­komst

 • Pre­sen­ta­tie Gerald: De devotie in de praktijk (266-273)
 • Video Mgr. Hendriks: Toewij­ding aan Maria
Zater­dag 25 juni

Eucha­ris­tie­vie­ring

 • Toewij­ding aan het On­be­vlekt Hart van Maria tij­dens een H.Mis

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u terecht bij zuster Castissima:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose