Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiny Church op Floriade Almere

gepubliceerd: dinsdag, 19 april 2022

De ko­men­de maan­den is de Floriade in Almere te bezoeken, een feno­meen in Neder­land op het gebied van de tuin­bouw. Dit jaar luidt het thema: duur­zaam­heid, de groene toe­komst voor ste­den. Diverse lan­den hebben een paviljoen en ook allerlei bedrijven en in­stel­lingen presen­te­ren zich. Ook de kerken!

De pa­ro­chie van Almere en de andere kerk­ge­noot­schappen van deze stad zijn ook aanwe­zig op Floriade. Benieuwd naar de spi­ri­tu­ele kant van groen en duur­zaam­heid? Maak kennis met het Bijbelse toe­komstvisioen: een volmaakte stad in een paradij­se­lijke tuin. Van fruit­bo­men tot helende krui­den, een beel­den­rou­te en een kleine kapel, een Tiny Church. In die toe­komst wonen mensen in het groen, maar er is ook aan­dacht voor de twaalf gees­te­lij­ke vruchten: vreugde, vrede, geduld, vrien­de­lijk­heid, goed­heid, trouw, zacht­moe­dig­heid, zelfbeheer­sing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Dat maakt de stad van de toe­komst leef­baar.

Donder­dag 14 april heeft Koning Willem-Alexan­der de Floriade offi­cieel geopend.

Floriade Expo

Floriade Expo 2022De wereldtuin­bouw­ten­toon­stel­ling ‘Floriade Expo’ met als thema ‘Growing Green Cities’ wordt gehou­den van 14 april t/m 9 ok­to­ber 2022 in Almere, waar meer dan veer­tig lan­denpaviljoens te bezoeken zijn, waar lan­den hun cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten zien voor groene ste­den. Floriade wordt eens in de tien jaar gehou­den.

Tiny Church op Floriade

Floriade - Fruitful City - Tiny ChurchBezoek ook de Tiny Church, die ook geschikt is voor het hou­den van een ker­ke­lijke vie­ring (denk aan een groeps­be­zoek door uw pa­ro­chie).

(dit is een artikel uit de Paaseditie van bisdom­blad SamenKerk)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose