Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Welkom bij de Chrismamis

Woensdag 13 april - 19.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 13 april 2022

Woens­dag­avond 13 april 2022 om 19.30 uur vindt in de ka­the­draal weer de Chrismamis plaats. Twee jaar kon de Chrismamis slechts online gevolgd wor­den maar nu kan weer samen gevierd wor­den met pries­ters en gelo­vi­gen. De vie­ring begint om 19.30 uur.

De Sint Bavo­kathe­draal wordt in gereed­heid gebracht. Vrij­wil­li­gers en kosters zijn bezig alles klaar te zetten: de vele para­menten voor de bis­schop­pen en pries­ters, de bloem­ver­sie­ring, de flesjes voor de heilige olie, na­tuur­lijk de grote kannen waarin de olie die tij­dens de vie­ring wordt gewijd of geconsa­creerd, enzo­voorts.

In de Chrismamis vernieuwen de pries­ters de beloften van hun pries­ter­schap. Dit is omdat we op Witte Donder­dag ook de in­stel­ling van het pries­ter­schap gedenken. Ook wor­den de heilige Oliën gewijd die wor­den gebruikt bij de toedie­ning van de sacra­menten: het heilig Chrisma (voor doopsel, vormsel en pries­ter­wij­ding), de cate­chu­me­nenolie (bij het Doopsel of tij­dens het catechemenaat) en de ziekenolie (voor de zie­ken­zal­ving). Ieder jaar wor­den die heilige oliën vernieuwd en ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies nemen die vanuit de Chrismamis mee naar hun pa­ro­chie.

Na afloop is er voor de pries­ters, de diakens en cate­chisten een ont­moe­ting in het bis­schops­huis.

De Chrismamis is vrij toe­gan­ke­lijk.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose