Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Regiobijeenkomst Mothers Prayers Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2011

Mothers Prayers“Mothers Prayers”, “Biddende Moeders”, moe­ders die samen bid­den voor hun kin­de­ren, is in no­vem­ber 1995 in Engeland ontstaan en heeft zich snel en spon­taan over de wereld verspreid. In meer dan 80 lan­den komen duizen­den groepen moe­ders en oma’s bijeen om voor hun kin­de­ren te bid­den. Vele gebe­den zijn verhoord en velen hebben kracht en steun in het gebed ervaren. In Neder­land zijn tien­tal­len groepen actief en ook in Noord Holland zijn er enkele.

Regio­bij­een­komst

Met regelmaat wor­den er door het hele land regio­bij­een­komsten gehou­den. De ver­schil­lende groepen ont­moe­ten elkaar en bid­den samen. Daarbij zijn het laag­drem­pe­lige avon­den om introducés mee te nemen of eens als geïn­te­res­seerde te komen kijken. Op woens­dag­avond 16 februari wordt er voor het eerst een regio­bij­een­komst gehou­den van de regio Noord Holland. Na de koffie en thee (vanaf 19.30) zullen Jacintha Lagemaat en Christine van Laar, de lan­de­lijke coördinatoren, uitleg geven over Mothers Prayers en een thema uitdiepen. Met een ge­za­men­lijke gebeds­bij­een­komst zal de avond rond 22.00 uur af­ge­slo­ten wor­den.

Voor wie?

Ieder die voor het eerst, of dieper wil kennis­ma­ken met de spiri­tua­li­teit van Biddende Moeders is van harte welkom. De avond is zeer geschikt om eens te komen kijken of om introducés mee te nemen. De titel sug­gereert dat Mothers Prayers alleen voor moe­ders geschikt is. Dit is niet waar. De groepen zijn open voor ie­der­een die voor kin­de­ren van zich­zelf of van een ander wil bid­den. (Ook geïn­te­res­seerde vaders die de voetbalcompetitie ervoor willen missen zijn van harte welkom.)

Waar?

De avond wordt gehou­den in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. De ingang is die van het klooster aan de Hoogeweg 65.

Kosten:

Voor de avond wordt - indien moge­lijk - een kleine vrij­wil­lige bijdrage gevraagd.

Omdat we graag een inschat­ting willen maken van het aantal te ver­wach­ten deel­ne­mers kunt u zich tot uiter­lijk zon­dag 13 februari op geven.

Meer in­for­ma­tie

  meer info en opgave:

(023) 511 26 83 / www.hoeksteen.org
andere ac­ti­vi­teiten:
www.rkac­ti­vi­teiten.nl/mothersprayers
locatie:
Dio­ce­saan Hei­lig­dom OLVrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose