Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Regiobijeenkomst Mothers Prayers Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2011

Mothers Prayers“Mothers Prayers”, “Biddende Moeders”, moeders die samen bid­den voor hun kinderen, is in no­vem­ber 1995 in Engeland ontstaan en heeft zich snel en spon­taan over de wereld verspreid. In meer dan 80 lan­den komen duizen­den groepen moeders en oma’s bijeen om voor hun kinderen te bid­den. Vele gebe­den zijn verhoord en velen hebben kracht en steun in het gebed ervaren. In Neder­land zijn tientallen groepen actief en ook in Noord Holland zijn er enkele.

Regio­bij­een­komst

Met regelmaat wor­den er door het hele land regio­bij­een­komsten gehou­den. De ver­schil­lende groepen ontmoeten elkaar en bid­den samen. Daarbij zijn het laagdrempelige avon­den om introducés mee te nemen of eens als geïn­te­res­seerde te komen kijken. Op woens­dag­avond 16 fe­bru­ari wordt er voor het eerst een regio­bij­een­komst gehou­den van de regio Noord Holland. Na de koffie en thee (vanaf 19.30) zullen Jacintha Lagemaat en Christine van Laar, de lan­de­lijke coördinatoren, uitleg geven over Mothers Prayers en een thema uitdiepen. Met een ge­za­men­lijke gebeds­bij­een­komst zal de avond rond 22.00 uur af­ge­slo­ten wor­den.

Voor wie?

Ieder die voor het eerst, of dieper wil kennis­ma­ken met de spiri­tua­li­teit van Biddende Moeders is van harte welkom. De avond is zeer geschikt om eens te komen kijken of om introducés mee te nemen. De titel suggereert dat Mothers Prayers alleen voor moeders geschikt is. Dit is niet waar. De groepen zijn open voor iedereen die voor kinderen van zichzelf of van een ander wil bid­den. (Ook geïn­te­res­seerde vaders die de voetbalcompetitie ervoor willen missen zijn van harte welkom.)

Waar?

De avond wordt gehou­den in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. De ingang is die van het klooster aan de Hoogeweg 65.

Kosten:

Voor de avond wordt - indien moge­lijk - een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.

Omdat we graag een inschat­ting willen maken van het aantal te ver­wach­ten deel­ne­mers kunt u zich tot uiter­lijk zon­dag 13 fe­bru­ari op geven.

Meer in­for­ma­tie

  meer info en opgave:

(023) 511 26 83 / www.hoeksteen.org
andere ac­ti­vi­teiten:
www.rkac­ti­vi­teiten.nl/mothersprayers
locatie:
Dio­ce­saan Hei­lig­dom OLVrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose