Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Orgelconcerten op maandagavond

gepubliceerd: zondag, 24 april 2022
foto: Wim Koopman
Organist Ton van Eck op het Grote Orgel
Organist Ton van Eck op het Grote Orgel

Ook deze zomer vin­den er concerten plaats op het Wil­li­brordusorgel van de St.-Bavo­kathe­draal aan de Leidse­vaart. De concert­se­rie rond het Wil­li­brordusorgel is wel ver­plaatst van de ver­trouwde zater­dag­mid­dag naar de maan­dag­avond. De aan­vangs­tijd is 20.15 uur.

De Stich­ting Wil­li­brordusorgel heeft de concerten zoveel moge­lijk zo gepland dat het nog licht is wanneer de bezoekers na afloop van het concert de kerk verlaten. Het voor­deel van de maan­dag­avond is wel dat de rust voor de concert­be­zoekers beter kan wor­den gehand­haafd omdat de kerk uit­slui­tend voor het concert­be­zoek wordt open­ge­steld.

Thema

César Franck (200 jaar gele­den geboren), zijn leer­lin­gen en zijn muzikale omge­ving.

Franck kan wor­den beschouwd als de be­lang­rijk­ste Franse orgelcom­po­nist van de 19de eeuw en is de grondleg­ger van de symfo­nische en moderne Franse orgel­school.

De serie start op maan­dag 9 mei 20.15 uur en het slot­con­cert vindt plaats op 5 sep­tem­ber 2022.

Nadere in­for­ma­tie is te ver­krij­gen op de web­si­te www.wil­li­brordusorgel.nl waar u na half april ook de flyer als pdf kunt down­loa­den.

Pro­gram­ma

Tijdens de eerste acht concerten van de serie (van 9 mei t/m 27 juni) klinken niet alleen alle twaalf grote orgel­werken van deze orgel­mees­ter (in het over­zicht cursief en vet afgedrukt) maar ook kunt u op 20 juni luis­te­ren naar zijn monu­mentale Prélude, Choral et Fugue voor piano en de intieme, oor­spron­ke­lijke versie van Prélude, Fugue et Variation voor harmonium en piano. Op 27 juni wor­den min­der bekende muzikale pareltjes van zijn hand ten gehore gebracht voor vrouwen­stem­men en piano.

In juli start de Inter­na­tio­nale Orgelzomer met veel bui­ten­landse toporganisten die ieder repertoire uit hun geboor­teland ten gehore brengen. Het slot­con­cert is op maan­dag 5 sep­tem­ber. Let op: in de tweede helft van juli zijn er enkele afwijkende concertdata en valt zelfs het concert van 25 juli uit, mede i.v.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival dat dan in Haar­lem plaats­vindt.

Evenals de jaar­lijkse concert­se­rie geniet het monu­mentale Wil­li­brordusorgel inter­na­tio­nale bekend­heid. Het instru­ment wordt in fasen gerestaureerd en de concert­se­rie is de grootste par­ti­cu­liere jaar­lijkse orgel­se­rie die in een kerk in ons land plaats­vindt. Het is zeker de moeite waard om een keer te komen luis­te­ren.

De toegang tot de concerten is gratis, maar we hopen dat de bezoekers na afloop blijk geven van hun waar­de­ring door een vrij­wil­lige gave naar draag­kracht in de collecte, zodat de kosten kunnen wor­den gedekt.

Concerten

dag datum uit­voeren­den Pro­gram­ma
maan­dag 9 mei Ton van Eck Grande Pièce Symphonique, Prélude, Fugue et Variation
maan­dag 16 mei Wim Does Prière, Fantaisie en ut, Dubois, Vierne
maan­dag 23 mei Mark Heerink Choral II, Fantaisie en La, Tournemire
maan­dag 30 mei Jo Louppen Pas­to­rale, Larghetto uit het strijkkwartet), Saint-Saëns, Jan Welmers
maan­dag 6 juni Erik Jan Eradus Final, Duruflé, De Grigny
maan­dag 13 juni Una Cintina Choral III, L. Thybo. E.Lemare, M. Einfelde
maan­dag 20 juni Jaap Stork, piano &
Ton van Eck, orgel
Cantabile, Pièce héroïque, Prélude, Choral et Fugue (piano); Prélude, Fugue et Variation (harmonium en piano)
maan­dag 27 juni Ton van Eck
m.m.v. Capella Puellarum
o.l.v. Sanne Nieuwen­huij­sen
Choral I, 6 Duos, Sourire de Mai, Panis angelicus, Ave Maria

Inter­na­tio­nale Orgelzomer

maan­dag 4 juli Nicolas De Troyer
(Sint-Baafs, Gent)
Verschraegen, Alain
maan­dag 11 juli Taras Baginets (Oekraïne) Bach, Reger, Oekraïense orgel­mu­ziek
zon­dag 17 juli Józef Kotowicz (Byalystok, PL) i.s.m. het Int. Orgelfestival; M. Surzyński, R. Twardowski, St. Lind­blad, R. Becker.
maan­dag 25 juli Geen concert
vrij­dag 29 juli Excellence Class Int. Zomeracademie i.s.m. het Inter­na­tio­naal Orgelfestival
maan­dag 1 au­gus­tus Geen concert
maan­dag 8 au­gus­tus Stephan van de Wijgert (Am­ster­dam) Franck, Liszt, Pierné (Trois Pièces)
maan­dag 15 au­gus­tus Richard Pinel (Cambridge, UK), Buxtehude, Franck, Tournemire, Whitlock
maan­dag 22 au­gus­tus Martin Meier
(Stadtkirche Jena, D)
Bach, Saint-Saens, Verschraegen
maan­dag 29 au­gus­tus Peter Van de Velde
(Antwerpen, BE)
Bach, Franck, Tournemire
maan­dag 5 sep­tem­ber Henri Ormières
(Carcassonne, F)
Nog niet bekend
Wijzi­gingen voorbe­hou­den - Zie voor de meest actuele situatie: www.wil­li­brordusorgel.nl

 

Grote Pijporgel in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose