Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdag 8 april - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 30 maart 2022

Op vrij­dag 8 april, wor­den in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de mensen her­dacht die in 2021 zijn gedood om hun geloof in Christus. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur, wordt de kruis­weg gebe­den, afgewisseld met muziek, ge­tui­ge­nissen en over­we­gingen.

Dit jaar wor­den onder meer ge­tui­ge­nissen gebracht uit Mexico, India en Nigeria. In het eerste land werd pries­ter pastoor José Guadalupe Popoca vermoord. Hij bleef zijn pa­ro­chie dienen ondanks de drei­ging van drugsben­den. Nitish Kumar (16), lei­der van een gebeds­groep in Noord-India, werd in au­gus­tus 2021 aan­ge­vallen met zuur, waaraan hij overleed. En in de Nigeriaanse staat Katsina wer­den in mei twee pries­ters ont­voerd. Het lichaam van pastoor Alphonsus Bello (33) al snel op het terrein achter de kerk werd terug­ge­von­den. Voor de nabe­staan­den is hun ge­tui­ge­nis van blijvende waarde.

We nodigen u van harte uit in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam (tegen­over Centraal Station). Mocht u niet in de gelegen­heid zijn te komen, dan kunt u de avond via de live stream van de pa­ro­chie meebeleven. Bidt u mee voor pastoor Popoca, Nitish en pastoor Alphonsus, en voor alle gelo­vi­gen die in 2021 het leven lieten én hun ver­vol­gers? Meld u aan via de web­si­te en ont­vang het gratis gebedspakket thuis. Pries­ters die willen con­ce­le­breren wordt ver­zocht zich ken­baar te maken bij het aanmel­den en een albe en rode stola mee te nemen.

8 april 2022 - Avond van de Martelaren

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose