Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Projectkoor voor priesterwijding

Vanaf 21 april in de Bavokathedraal te Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2022

Na het Paas­feest wordt er een nieuw koor opgestart! Hou je van zingen? Doe dan 8 weken mee aan de repe­ti­ties en zing op zater­dag 11 juni bij de Pries­ter­wij­ding in de Bavo ka­the­draal. De eerste repe­ti­tie is op don­der­dag­avond 21 april.

Speciale gelegen­he­den

Het project­koor is een li­tur­gisch koor dat enkele keren per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in ons het bisdom, zoals bij­voor­beeld een pries­ter- of diaken­wij­ding. We zingen Latijnse en Neder­lands­ta­lige meerstemmige gezangen maar met een­vou­dige melodieën die een goede en actieve deelname van de gelo­vi­gen aan­moe­di­gen. We zijn geen pro­fes­sio­neel koor maar een groep jonge mensen die door muziek en zang de schoon­heid van ons katho­lie­ke geloof tot uitdruk­king wil brengen.

Repe­ti­ties

Voor­af­gaand aan elke vie­ring waarin we zingen repe­te­ren we weke­lijks gedurende acht weken. Daarna repe­teert het koor een periode niet tot er weer een nieuwe reeks van repe­ti­ties begint. Ie­der­een is vrij om aan te haken bij een repe­ti­tiereeks of er een over te slaan als je min­der tijd hebt. Wel vragen we dat je tenminste 6 van de 8 repe­ti­ties, waar­on­der de generale repe­ti­tie, bij kan wonen om deel te nemen aan de vie­ring waarin we zingen. En dat je alleen deelneemt aan de generale repe­ti­tie als je ook zingt in de vie­ring.

Prak­tisch

Op zater­dag 11 juni zingt het project­koor bij de pries­ter­wij­ding in de ka­the­draal. De repe­ti­ties vin­den plaats op de volgende dagen:

 • Donder­dag 21 april
 • Vrij­dag 29 april
 • Vrij­dag 6 mei
 • Donder­dag 12 mei
 • Vrij­dag 20 mei
 • Vrij­dag 27 mei
 • Donder­dag 2 juni
 • Donder­dag 9 juni (Generale repe­ti­tie)

Ge­woon­lijk repe­te­ren we op vrij­dag­avond bij de Koepel­kathe­draal Sint Bavo (Leidse­vaart 146, Haar­lem). Het pro­gram­ma van de repe­ti­tie ziet er als volgt uit:

 • 19.30 uur - Inloop met koffie en thee
 • 20.00 uur - Repe­ti­tie (halverwege pauze)
 • 21.30 uur - Einde van de repe­ti­tie

Welkom!

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque en kapelaan Teun WarnaarVind je het leuk om mee te doen? Je bent van harte welkom!
Neem gerust contact met ons op voor meer in­for­ma­tie of om je aan te mel­den.

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque en kape­laan Teun Warnaar

Contact

Inschrijf­for­mu­lier

(verplicht)
Welke in­for­ma­tie wil je ont­van­gen?

Adres

 • Project­koor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
  Leidse­vaart 146
  2014 HE Haar­lem

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose