Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bestuur Maagdenhuis Amsterdam

Uitspraak uit 2020 bevestigd door de Hoge Raad

gepubliceerd: dinsdag, 29 maart 2022

Het Rooms Catholijk Maag­denhuis is in 1570 als weeshuis voor Rooms Katho­lie­ke wees­meisjes in Am­ster­dam opgericht. Het weeshuis is tot 1953 open geweest. Sindsdien onder­steunt het Maag­denhuis maat­schap­pe­lijke ini­tia­tie­ven. Tussen het bestuur van het Maag­denhuis en de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam bestond sinds enkele jaren verschil van inzicht over de aard van het Maag­denhuis en over de positie van het bestuur.

Het gerechtshof Am­ster­dam heeft op 30 juni 2020 bepaald dat het Maag­denhuis een ker­ke­lijke in­stel­ling is en dat het bestuur van de in­stel­ling gevormd wordt door de be­stuur­ders die door de bis­schop zijn benoemd. De Hoge Raad heeft op 25 maart jl. het oor­deel van het hof beves­tigd.

De be­stuur­ders die door de bis­schop zijn benoemd en het zittende bestuur van het Maag­denhuis zullen op korte termijn in overleg tre­den over de over­dracht van het bestuur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose